2021

 1. Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy, Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedra Dydaktyki i Mediów WFiNS UMK, Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL i Sekcja Historii Wychowania Studenckiego Kola Naukowego Pedagogów UMK, Lublin-Toruń 19-21.01.2021 [konferencja w trybie online], wystąpienie jako gość honorowy, referat: Infoetyka w wirtualnym świecie
 2. Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Judaistyki UJ, Katedra Judaistyki im. T. Taubego UWr, Centrum im. M. Anielewicza, Wydział Historii UW, Pracownia Kultury i Historii Żydów UMCS, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Zakład Historii i Kultury Żydów przy Instytucie Historii URz., Kraków 26-28.04.2021 r. [konferencja online], referat: Ważne, ale zapomniane: Różnobarwne publicystki „Ewy”: Paulina Appenszlak - Thea Weinberg – Judyta Horn

 

2020

 1. Dziecko żydowskie. Obrazy-świadectwa - uwarunkowania kulturowe. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi Wschodniej Polski: Uniwersytet w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie Naukowe "Oikoumene", Białystok 18.05.2020 r., konferencja odbyła się w trybie zaocznym, referat: Listy, wierszyki i opowiastki - o twórczości dzieci na łamach "Gazety Żydowskiej" (1940-1941)

 

2019

 1. Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej - VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene ”, Galeria im. Slendzieńskich w Białymstoku, Białystok 6-7.05.2019 r., referat: Szkic o artyście-fotografiku Menachemie Kipnisie
 2. II Interdyscyplinarna konferencja Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce. Przemiany-wyzwania-perspektywy, PTSJ, Muzeum Historii Polskich Żydów POLIN, Instytut Historyczny UW, Warszawa 12-13.05.2019 r., referat: Mówić o żydowskiej literaturze polską mową
 3. Kultura w mieście. Kultura w internecie, konferencja naukowa, Instytut Filologii Polskiej - humanistyka cyfrowa KUL, Lublin 15.05.2019 r., referat: Poszukując kultury w mieście...
 4. Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma w Warszawie, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN, Warszawa 20-22.11.2019 r, referat: Prasa międzywojnia miejscem spotkań polskich i żydowskich pisarzy

 

Wykłady, odczyty, warsztaty:

 1. Zostań mistrzem reportażu - warsztaty dla licealistów – współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL [11.01.2019 r.]
 2. Powtórki przed maturą 2019 - wykłady o literaturze XIX wieku (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL [16.03.2019 r.]
 3. Powtórki przed maturą 2019 - wykłady o literaturze XIX wieku (poziom podstawowy) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL [16.03.2019 r.]
 4. Powtórki przed maturą 2019 - wykłady o literaturze współczesnej (poziom podstawowy) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL [23.03.2019 r.]
 5. Powtórki przed maturą 2019 - wykłady o literaturze współczesne (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL [23.03.2019 r.].
 6. XVI Lubelski Festiwal Naukowy - Wśród legend lubelskich - przygotowanie gry planszowej na piknik XVI Lubelskiego Festiwalu Naukowego. Cała koncepcja gry wraz z jej wykonaniem graficznym jest pracą autorską.
 7. XVI Lubelski Festiwal Naukowy - ABC dobrego reportażu [warsztaty dla uczniów szkół podstawowych]
 8. XVI Lubelski Festiwal Naukowy - Od gazety do internetu - nowe gatunki dziennikarskie [warsztaty dla uczniów szkół podstawowych]
 9. Szalom Asz na łamach polsko-żydowskiej prasy XX wieku – odczyt w czasie debaty o twórczości Szaloma Asza w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma w Warszawie [1.10.2019]
 10. Szalom Asz w kręgu dwóch kultur polskiej i żydowskiej - wystąpienie z referatem oraz w panelu dyskusyjnym zorganizowanym w ramach XI Festiwalu Szaloma Asza.
 11. Członek jury XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza, organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie, Kutno 2019 [w skład jury weszli również: Piotr Paziński i Olga Drenda].

 

2018

 1. Wątki chrześcijańskie w piśmiennictwie jidyszowym - XI Seminarium Friedmanowskie Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 10.04. 2018 r., referat: Portrety chrześcijan w trylogii Józefa Opatoszu.
 2. Między Odessą, Kijowem a Wilnem. Idee syjonistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi Wschodniej Europy, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód", Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Muzeum w Tykocinie, Stowarzyszenie Naukowe "Oikoumene", Białystok 8-9.05.2018 r., referat: Portret Ze`eva Żabotyńskiego w polsko-żydowskiej prasie w latach 1918-1939.
 3. Jak rodzi się zło? - IX Ogólnopolska konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku, Fundacja MDSM, Fundacja PamięciOfiar Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Fundacja im. Róży Luksemburg, Oświęcim 15-17.06.2018 r., referat: Oto komik Hitler Adolf Hitler - popkulturowy wizerunek Hitlera w filmach komediowych XXI w.
 4. International Commemorative Conference of Yiddish Language and Culture. Dedicated to the 110 Anniversary od the Historical Czernowitz Conference of Yiddish language and Culture, The Hebrew University of Jerusalem, The World Jewish Congress International Yiddish Centre in Vilnius, The Center For Study of History and Culture of East European Jewry of the National University “Kyiv Mohyla Academy”, The Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Czerniowce 5-12.08.2018 r., referat: Изучение еврейской культуры как культурного феномена в университетской среде и за ее пределами в Польше (1991-2018) (w języku rosyjskim).

 

Wykłady, odczyty, warsztaty:

 • Z prawem za pan brat, czyli co mi wolno w cyberprzestrzeni? – warsztaty w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Opowieści o pisarzach, którzy pokochali Lublin – warsztaty w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Literacki Lublin – gra planszowa przygotowana na Piknik Naukowy w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

2017

 

 • Szalom Asz (nie)obecny w międzynarodowym dyskursie prasowym i literackim- seminarium naukowe, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 13.01.2017 r., referat: Asz w trzech odsłonach w prasie żydowskiej w języku polskim
 • Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, Centrum Badań Holocaustu oraz Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 21-22.03.2017 r., referat: Człowiek wobec wiary – kwestia obecności Boga w opowiadaniach o Zagładzie Stanisława Wygodzkiego
 • Topika judaistyczna i chrześcijańska w twórczości Asza - seminarium naukowe, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 21.04. 2017 r., referat: Psalmista Boży (Der ThilimJid) – zapomniana opowieść o chasydach
 • Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, konferencja naukowa, Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Lublin 25-26.05.2017r., referat: Fotografia – jako narracja o życiu przedwojennych lublinian
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żydzi w historii i kulturze Lublina - przeszłość, pamięć i teraźniejszość" zorganizowana przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Urząd Miasta Lublin - 21-22.06.2017 r. - Muzeum Lubelskie na Zamku - referat: Lublin był jej miłością – szkic o Beli Szpiro Nisenbaum
 • Świadomość - Odpowiedzialność – Przyszłość. Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 4-5.07.2017 r., referat: Cyberpamięć jako nowa forma konstrukcji narracji o pamięci o byłych niemieckich obozach koncentracyjnych
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szalom Asz – pisarz, publicysta i społecznik, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Warszawski i Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, 14-16.09.2017 r., referat: Twórczość literacka i publicystyczna Szaloma Asza na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej

 

Wykłady, odczyty, warsztaty:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, 24.-28.04.2017 r. Budapest Pàzmàny Pèter Catholic University
 • Stanisława Wygodzkiego opowieści o Będzinie, XIII Dni Kultury Żydowskiej w Będzinie, Będzin 10.09.2017 r.
 • IV LFN – 26.09.2017 r. kierownik projektu Podróż między kulturami (warsztaty dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej) oraz 30.09.2017 r. udział jako wykonawca w projekcie Lublin mniej znany - ciekawe miejsca, ciekawi ludzie - gra terenowa (Historia Sztuki) dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL i dr Anna Głowa.
 • Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym: Polsko-żydowski dialog w najnowszej literaturze polskiej 2000-2017, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Wydział Humanistyczny, 18.10.2017 r.

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2021, godz. 09:24 - Magdalena Marzec-Jóźwicka