Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego: 

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Godziny przyjęć: środy 13.20-14.10

 

Przyjęcia w pokoju C-530

 

  

Sekretarz Instytutu Prawa Kanonicznego:

mgr Magdalena Sawa (C-530;  tel. 81 445-37-30;

e-mail: ipk[at]kul.pl)

 

RADA INSTYTUTU

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Dziekan Wydziału)

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (Dyrektor Instytutu)

ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

o. prof. dr hab. Wiesław Bar

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak

dr Lidia Fiejdasz-Buczek

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Adam Jaszcz

ks. dr Adam Kaczor

ks. dr hab. Paweł Kaleta

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

bp dr hab. Artur Miziński

dr Agnieszka Romanko

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

dr Anna Słowikowska

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

ks. dr Wojciech Witkowski

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 
mgr lic. Małgorzata Oroń (przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich)
Paweł Robak (przedstawiciel studentów)

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2019, godz. 12:45 - Magdalena Sawa