Prawo Administracja Kościół

Kwartalnik Wydziału Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Spis opublikowanych artykułów, materiałów i studiów

1/2000 (1)

 • Zenon Grocholewski - Posoborowy rozwój sprawiedliwości administracyjnej w Kościele
 • Henryk Misztal - Źródła powszechnego prawa kanonizacyjnego w Kościele Zachodnim
 • Wojciech Łączkowski - Czy państwo i prawo mogą być aksjologicznie neutralne?
 • Henryk Cioch - Przegląd orzecznictwa z zakresu polskiego prawa fundacyjnego
 • Stanisław Wrzosek - Prawno-organizacyjne aspekty realizacji koncepcji ekorozwoju w Polsce

2-3/2000 (2-3)

 • Wiesław Bar - Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa w prawie Republiki Czeskiej
 • Grzegorz Jędrejek - Powstanie wtórne spółki cywilnej między małżonkami
 • Antoni Kość - Pojęcie "natury rzeczy" we współczesnej filozofii prawa
 • Anna Przyborowska-Klimczak - Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim z 1997 roku
 • Józef Jan Skoczylas - Separacja nową instytucją prawa cywilnego
 • Piotr Zacharczuk - Zezwolenia jako prawny instrument ochrony środowiska
 • Jerzy Flaga - Nauczanie prawa w studiach zakonnych w Polsce w XVII i XVIII w.
 • Joanna Misztal-Konecka - Status prawny westalek w starożytnym Rzymie
 • Wojciech Szczepan Staszewski - Współpraca transgraniczna Polski z południowymi sąsiadami (aspekty prawnomiędzynarodowe)
 • Stanisław Tymosz - Percepcja reformy trydenckiej na przykładzie "Edicta et ordinationes" w diecezji kamienieckiej z 1742 r.

4/2000 (4)

 • Genowefa Grabowska - Obowiązywanie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP. Studium porównawcze
 • Anna Janicka - Problem odszkodowań wojennych dla obywateli polskich w stosunkach polsko-niemieckich
 • Jacek Machowski - Ewolucja pojęcia piractwa jako zjawiska prawnego, obyczajowego i językowego
 • Anna Przyborowska-Klimczak - Pojęcie różnorodności biologicznej w świetle międzynarodowego prawa ochrony przyrody
 • Wojciech Szczepan Staszewski - Instytucja konsula honorowego we współczesnym prawie i praktyce polskiej
 • Ewa Katarzyna Czech - Zwolnienia i ulgi w imporcie urządzeń technologii sprowadzanych na potrzeby joint implementation - problemy prawne
 • Ferdinand Jurcisin - Reforma prawa własności i proces zwrotu majątku Kościoła rzymskokatolickiego w Słowacji po 1989 r.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2006, godz. 14:04 - Anna Swęda