Niniejszym ogłaszamy, iż Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
uruchamia w bieżącym roku akad. specjalizację z prawa amerykańskiego.
Oferta ta skierowana jest do studentów prawa KUL i opiera się na
programie zajęć Centrum Prawa Amerykańskiego. Poniżej przedstawiamy
Państwu warunki przystąpienia do oraz uzyskania specjalizacji z prawa
amerykańskiego:

- ukończenie II roku studiów na kierunku prawo;
- okres trwania: 2 lata (4 semestry) akademickie;
- zaliczenie w każdym roku akad. przedmiotów obejmujących co najmniej 90
godz. dydaktycznych wybranych przez studenta z oferty Kursu - Centrum
Prawa Amerykańskiego (w sumie 180 godz.);
- opłatę w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt zł) za semestr;

Program ten realizowany jest odrębnie od Szkoły Prawa Amerykańskiego
kończącej się otrzymaniem certyfikatu KUL i Chicago Kent College of Law.
Osoby starające się o certyfikat mogą również dodatkowo – po
wniesieniu opłat za specjalizację – uzyskać odpowiednią adnotację na
dyplomie o ukończeniu specjalizacji.

Zapisów można dokonywać do 25 października 2008 r. podczas naszych konsultacji .

 

 

W bieżącym roku akad. specjalizacja z prawa amerykańskiego została zawieszona.

Autor: Katarzyna Maćkowska
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2008, godz. 12:17 - Katarzyna Maćkowska