doktor habilitowany
profesor uczelni w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL

 

Zainteresowanie naukowe

  • problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa,
  • teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

 

Zainteresowania poboczne

  • filozofia polityki
  • ekonomia

 

Przebieg edukacji

 

Przebieg pracy zawodowej

  • 1998 - zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Filozofii KUL w Katedrze Metafizyki.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

  • Członek wspierający Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od I.2007

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 12:39 - Anna Szałek