Prawo Administracja Kościół

Kwartalnik Wydziału Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Spis opublikowanych artykułów, materiałów i studiów


1/2001 (5)

 • Zenon Grocholewski - "Munus docendi" biskupa
 • Grzegorz Górski - "Common Law" w epoce wielkich kodyfikacji prawa. Przyczynek do roli i miejsca kodyfikacji w dziejach dziewiętnastowiecznej Europy i Ameryki Północnej
 • Jan Izdebski - Reguły pochodzenia towarów
 • Artut Grzegorz Miziński - Natura, przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego w kanonicznym postępowaniu karnym
 • Remigiusz Sobański - Państwo, prawo, urząd, człowiek
 • Piotr Stanisz - Fundusz ubezpieczenia emerytalnego duchownych należących do ZK "Caritas" (1972-1989)
 • Jacek Dziobek-Romański - Działalność Ministra Administracji Publicznej w zakresie uznania niekatolickich związków wyznaniowych w latach 1945-1950
 • Marta Greszata - Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła
 • Grzegorz Jędrejek - Źródła prawa w ujęciu Friedricha Carla von Savigny'ego (1779-1861)

2-3/2001 (6-7)

 • Rafał Biskup - System depozytu papierów wartościowych w publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • Jolanta Bucińska - Godność człowieka jako podstawowa wartość porządku prawnego
 • Jacek Chaciński - Pojęcie prawa podmiotowego. Przegląd wybranych definicji prawa podmiotowego
 • Anna Haładyj - Nowe regulacje prawne w zakresie dostępu do informacji o stanie środowiska i jego ochronie
 • Sylwester Kasprzak - "Misje" w projektach kodeksowych i w Kodeksie Jana Pawła II
 • Artur Grzegorz Miziński - Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanonicznego postępowania karnego
 • Vytautas Nekroius - Apelacja w procesie cywilnym Litwy
 • Stanisław Wrzosek, Joanna E. Bukowska - Formy społecznej partycypacji w polskim prawie ochrony środowiska
 • Marzena Lipska - Administracja spraw wewnętrznych w okresie odbudowy państwa polskiego w latach 1916-1918
 • Marta Ordon - Proces likwidacji Stowarzyszeń "Opieka nad Dziewczętami" (1946-1962)
 • Monika Wójcik - Tworzenie fundacji dobroczynnych (piae causae) w drodze rozporządzeń testamentowych w prawie justyniańskim

4/2001 (8)
 • Michał Chajda - Wymagania i ograniczenia dotyczące kredytu konsumenckiego
 • Agata Barczewska-Dziobek - Administracja publiczna a organizacje pozarządowe. Administracyjnoprawne instrumenty współpracy w zakresie opieki socjalnej
 • Marta Greszata - Postępowanie kanoniczne w sprawach o separację
 • Anna Dorota Kowalczyk - Agresja i poczucie nieegalitarności jako elementy zachowań kobiet, sprzyjające popełnianiu przestępstw
 • Artur Kuś - Pojęcie i rodzaje ceł
 • Krzysztof Mikołajczuk - Jedność sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w prawodawstwie i liturgii Kościoła katolickiego
 • Maciej Rudnicki - Prawno-ekonomiczne zagadnienia ochrony środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
 • Stepan Wasyluk - Wokół problemów władzy sądowniczej na Ukrainie w okresie przemian
 • Stanisław Wrzosek - Dylematy nauki administracji
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2006, godz. 14:32 - Anna Swęda