Rektor KUL Wielkim Oficerem Orderu Leopolda

Stanowiło ono wyraz uznania dla o. Krąpca oraz KUL za wkład w rozwój stosunków kulturalnych i naukowych pomiędzy Polską, a Belgią. Order został ustanowiony w 1832 r., swoją nazwę zawdzięcza królowi Leopoldowi I. Głównym inicjatorem powołania tego odznaczenia był hrabia Félix de Mérode. Obecnie przyznawane jest w trzech kategoriach: wojskowej, cywilnej oraz morskiej. Udekorowanie orderem Leopolda jest wyrazem najwyższego szacunku władz Królestwa Belgii. W czasach II wojny światowej uhonorowano nim m.in. generałów: Georga Pattona, Bernarda Montgomery i Dwighta Eisenhowera.  Order posiada pięć klas. Odznaczenie Wielkiego Oficera, otrzymane przez o. Krąpca stanowi II klasę, przyznawaną od 1838 r.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1978) nr 1, s. 60)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona