Koło Naukowe Studentów Pedagogiki    

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL zrzesza aktualnie ok. 35 studentów reprezentujących poszczególne roczniki. Opiekunem naukowym Koła jest dr Wanda Wawro. Z każdym rokiem z radością zauważamy wzrost liczby zainteresowanych poszukiwaniami naukowymi, jak też możliwościami angażowania się w sprawy nie tylko społeczności uniwersyteckiej, ale także szerszego środowiska. W prezentacji działalności KNSP KUL, ważną jest właśnie ta zasadnicza cecha omawianej organizacji, mianowicie wyczulenie studentów na najbardziej newralgiczne problemy zarówno w środowisku młodzieżowym, jak i wśród najmłodszej społeczności. Aktywność intelektualna, poszukiwanie dróg twórczego przeżywania swojego życia w kontakcie ze światem osób potrzebujących wsparcia oraz w kontekście wartości kulturowych i duchowych, harmonizuje z podejmowanymi działaniami praktycznymi - na miarę możliwości studenta, potwierdzając zasadę, że istnieje możliwość urzeczywistnienia solidarności ludzkiej i woli obecności w świecie autentycznych wartości. KNSP KUL w każdym roku akademickim organizuje dni Pedagoga, włącza się w akcje społeczne np. Pomóż dzieciom przetrwać Zimę, organizuje paczki na święta dla dzieci z ośrodka uchodźców itp.

Klub Promocji Talentów Dzieci Wiejskich

Klub Promocji Talentów funkcjonuje przy Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Opiekunem naukowym jest dr hab. Krystyna Chałas, prof. KUL. Celem Klubu jest „wykrywanie" i wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych z terenów wiejskich, otaczając ich wszechstronną opieką. Działalność Klubu prowadzona jest przez studentów pedagogiki, jak również studentów innych kierunków oraz pracowników naukowych Uniwersytetu. W roku akademickim 2004/2005 uczestniczyło w Klubie 25 dzieci, którymi opiekowało się 20 studentów. Głównymi formami pracy są: zajęcia dydaktyczne prowadzone dla uzdolnionej młodzieży oraz opieka indywidualna nad każdym członkiem Klubu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są raz w miesiącu. Składają się z części prowadzonej przez uczniów-członków Klubu oraz przez studentów i pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest wcześniej ustalana z członkami Klubu. Każdy student otacza indywidualną opieką 1-2 uczniów, utrzymując z nimi kontakty osobiste i w drodze korespondencyjnej. W ramach realizacji tej opieki, wskazuje kierunek rozwoju, podaje literaturę pomocną w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, dostarcza zadań i problemów do rozwiązania. Klub otacza również opieką rodziców uczniów, służąc radą oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne wspierające wychowanie dziecka uzdolnionego. Każdy uczestnik Klubu na zakończenie roku szkolnego otrzymuje certyfikat uczestnika.

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012, godz. 12:56 - Tomasz Petkowicz