7 - 8 listopada 2008 roku
Lublin
Dworek Staropolski na Poczekajce

organizator:
Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL


PROGRAM KOLOKWIUM:


7 listopada 2008 roku


15.00 - 17.45

ks. RYSZARD KNAPIŃSKI Wprowadzenie
GUSTAW ZEMŁA Wyznanie wiary w mojej rzeźbie
ks. CZESŁAW KRAKOWIAK Symbol apostolski w liturgii Kościoła do i od Soboru Trydenckiego
BEATA BODZIOCH Credo w księgach liturgiczno - muzycznych po Soborze Watykańskim II

Dyskusja

18.00 - 19.15

J. E. ks. bp JULIAN WOJTKOWSKI Skład Apostolski w Chrześcijańskim wyznaniu wiary katolickiej Stanisława Hozjusza
JAN SŁOWIŃSKI Nauka Credo apostolorum w katechizmach katolickich w języku polskim od XVI do XVIII w.

Dyskusja

19.30 kolacja

8 listopada 2008 roku

9.00 - 10.30

KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI Symbol wiary w liturgicznej tradycji Kościoła prawosławneg
ks. MICHAŁ JANOCHA Credo w malarstwie ikonowym

Dyskusja

10.45 - 12.45

ks. DARIUSZ CHWASTEK Credo apostolorum w refleksji teologii ewangelickie
JAN HARASIMOWICZ Credo apostolskie w ewangelicko-luterańskiej katechetyce i sztuce kościelnej czasów nowożytnych
ks. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI Credo Pawła VI z perspektywy 40 lat i Symbol wiary w dialogach ekumenicznych

Dyskusja

13.00 - 14.00 przerwa obiadowa

14.00 - 15.15

ks. RYSZARD KNAPIŃSKI Trwanie tradycji średniowiecznej i nowatorstwo w ikonografii Credo okresu potrydenckiego aż po wiek XX.
JOLANTA TALBIERSKA Credo apostolorum w grafice europejskiej XVI - XVIII w.

Dyskusja

15.30 - 17.30

MAŁGORZATA SMORĄG RÓŻYCKA Wyznanie wiary księżnej Gertrudy. Uwagi o sposobach wizualizacji dogmatów w sztuce średniowieczne
ks. ANDRZEJ WITKO Los Apostolados El Grec
ANETA KRAMISZEWSKA Credo apostolorum w polichromii kościoła bernardynów w Skępem

Dyskusja

Zakończenie obrad

 

 

 

 

 

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2009, godz. 10:49 - Marta Zbańska