Homo sapiens - Homo communicans

Anna Szalkowska wzięła udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Homo sapiens - Homo communicans w Roskoszy k. Białej Podlaskiej i wygłosiła referat na temat: Spójność i forma przekazu medialnego jako czynniki warunkujące rozumienie komunikatu. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne, Zakład Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki oraz Instytut Psychologii UMCS w Lublinie.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2008, godz. 10:35 - Piotr Francuz