Profesor zwyczajny,
Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego (2006-2020)

Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej

Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów

Europy Środkowej i Wschodniej KUL

 

 

Kierownik  polsko-niemieckiego zespołu badawczego „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (2016-2019)

 

członek
 Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
 Towarzystwa im. Adama Mickiewicza
Towarzystwa Naukowego KUL
Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych

 

 

 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Literaturoznawstwa

Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. +48 814454309

 

e-mail: zureks(et)kul.pl; slawomir.zurek(et)inetia.pl

 

 

 


  

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020, godz. 15:06 - Sławomir Żurek