Seminarium doktoranckie z Psychologii Rehabilitacji działa od 2008 roku. Kieruje nim prof. Wojciech Otrębski. Od roku akademickiego 2019/2020 funkcjonuje w ramach Szkoły Doktorskiej.

 

 

 

Terminy zjazdów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021:

 

- 17.10.2020           - 20.02.2021

      - 21.11.2020           - 20.03.2021      

- 12.12.2020           - 24.04.2021

- 16.01.2021           - 22.05.2021

 


 

 Doktoranci

Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów

Psychologii Rehabilitacji

 


 
mgr Monika Krupa-Nowosad 
Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości; edukacja i komunikacja), doktorantka Szkoły Doktorskiej KUL; terapeuta zajęciowy; trener VCC; coach VCC. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka zdrowia i choroby, problematyka radzenia sobie ze stresem, psychologia pozytywna, szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki oraz metody statystyczne analizy danych. W pracy zawodowej współpracuje z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo w tworzeniu oraz realizacji młodzieżowych i specjalistycznych programów edukacyjno-rozwojowych oraz szkoleniach trenerskich. 
 

 

 

Klaudia Czapla

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II (specjalność: psychoprofilaktyka, psychoterapia i psychologia zdrowia). Absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Politechnice Lubelskiej. Zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością.

Kontakt: klaudia.czaplaa@o2.pl

 

Publikacje:

Czapla K., Krzysztofik K. (2019). Seksualność a przebieg procesów integracji sensorycznej u młodych osób z ASD - wzajemne relacje i implikacje praktyczne. Annales Universitatis Paedogogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XII, 200-217.

Czapla K., Otrębski W. (2017) Differences in sexual behavior of teenangers and young adults withb cerebral palsy: the role of sexual needs and sexual esteem. Sexuality and Disability,  https://doi.org/10.1007/s111955-017-9512-x

Czapla, K., Otrębski W. (2015). Zróżnicowanie przejawów zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica V, 91-118.

Czapla, K., Otrębski, W. (2014). Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy. Health Psychology Report, 2(4), 1-9.

 


 

 

 

 

 

 

       Agnieszka Sudoł (Czusz)

 

 

 

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2012), specjalność edukacji i komunikacji. Stypendystka programu Erasmus (Belgia, Katholieke Universiteit Leuven; 2011) oraz Intensive Programme (IP) Toward Policy Relevant Entrepreneurship Research From a Psychological Perspective (Holandia, Erasmus University Rotterdam; 2014). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi oraz z młodzieżą, m.in. z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I°, dramy stosowanej, mediacji rówieśniczej oraz metody pracy z przemocą w szkole „No Blame Approach”. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, z młodzieżą, jako psycholog szkolny, a także jako wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka niepełnosprawności intelektualnej, psychologia moralności, szeroko pojęte zdrowie psychiczne.

Kontakt: a.czusz@gmail.com


Publikacje:

Otrębski W., Domagała-Zyśk E., Sudoł A. (w druku). ABAS-3 System Oceny
Zachowań Adaptacyjnych – wyd. trzecie. Polski podręcznik. Warszawa:
Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

Witkowski T., Otrębski W., Wiącek G., Czusz A., Mariańczyk K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I. Gdańsk: PTPiP. 

Czusz A. (2014). Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle wspólczesnych teorii moralności. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 197-212, Lublin: Wyd. KUL.

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej (s. 259-278). Sopot: GWP.
Otrębski W., Czusz A. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności. W: R. J. Kijak (red.). Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, 228-238, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Czusz A., Otrębski W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka - możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.). Sprawności moralne a rozwój moralny, 69-102, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 


                                   

 

 

 

 Karolina Krzysztofik

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, terapeuta integracji sensorycznej (PSTIS), oligofrenopedagog (UMCS). Wieloletnia terapeutka dzieci, młodzieży i osób dorosłych z ASD, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami w rozwoju. Uczestniczka kursów i szkoleń dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych.

Kontakt: karokrzysztofik@gmail.com.

 

Publikacje:

Czapla K., Krzysztofik K. (2019). Seksualność a przebieg procesów integracji sensorycznej u młodych osób z ASD - wzajemne relacje i implikacje praktyczne. Annales Universitatis Paedogogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XII, 200-217.

Krzysztofik K., Mariańczyk K. (2018). Związek poziomu rozwoju zabawy w udawanie z nasileniem symptomów autyzmu u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Roczniki Pedagogiczne 10 (3), 141-151. 

Krzysztofik K., Otrębski W. (2018). Narzędzia pomiaru nasilenia syndromu autyzmu i wybranych procesów neuropoznawczych u osób z ASD, Psychiatria Polska, 52 (4), 641-650. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68856.

Krzysztofik K. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami z autystycznego spektrum (ASD) – teoretyczne podstawy i praktyczne wskazania. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Red.). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, (73-92), Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

Krzysztofik K. (2015). Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 8, 9-23.

Krzysztofik K. (2013). Co słyszy dziecko z autyzmem? Zaburzenia przetwarzania słuchowego u pięcioletniego chłopca z autyzmem. Integracja Sensoryczna, 3, 33-37.

 


   

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, godz. 16:05 - Karolina Krzysztofik