DSC_3928A_4.jpg


Piotr K. Oleś,
ur. 14.05.1955, Kraków

Laureat subsydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Program "MISTRZ" - 2006 
 
 
 
 
 
  
Życiorys naukowy

 

1. Edukacja:
Matura – 1974 – I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie
Magisterium - 1979, KUL - „System wartości u neurotyków” dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
Doktorat - 1987, KUL - „Psychologiczna analiza zależności między wartościowaniem a cechami osobowości”- psychologia, psychologia osobowości
Habilitacja - 1996, KUL - „Kryzys 'połowy życia' u mężczyzn. Psychologiczne badania empiryczne” - psychologia, psychologia osobowości – nagroda Rektora (1997)
Tytuł profesora - 2005, KUL, nauki humanistyczne - psychologia

2. Zainteresowania i kierunki badań - psychologia osobowości:
1) dialogowe funkcje Ja - subsydium FNP
2) przemiany osobowości w ciągu życia, przełom „połowy życia”;
3) struktura i funkcje systemu Ja;
4) wartościowanie i system znaczeń osobistych;
5) teoretyczne modele osobowości;
6) metodologia psychologii osobowości


3. Zatrudnienie:

1) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (od 1979)
Od 2006 – profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości (1997-2004)
Kierownik Katedry Psychologii Osobowości (od października 2004)
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL (1999-2002) i od lutego 2005
2) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Od 2005 – profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Diagnozy Psychologicznej w SWPS (od 2011)

 

4. Dodatkowe funkcje:
Przewodniczący Komitetu Psychologii PAN (od 2011; członek KP PAN od 2003)
Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów – Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych (od 2007)
Redaktor Naczelny „Roczników Psychologicznych” (od 2006)
Zastępca Redaktor Naczelnej „Studiów Psychologicznych” (od 2008)
Członek Komitetu Wykonawczego International Society for Dialogical Science (ISDS)
Członek Redakcji „Przeglądu Psychologicznego” (od 1999)
Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

5. Dodatkowe zainteresowania i kwalifikacje:
Specjalista psycholog kliniczny - praca w służbie zdrowia (od 1983)
Międzynarodowy konsultant Self-Confrontation (od 1997)
Udział w międzynarodowym programie badawczym „Motivation and Valuation” (prof. H. Hermans – Uniwersytet w Nijmegen, Holandia)


6. Prywatnie:

Żona Maria, dr hab. w Instytucie Psychologii KUL, troje dzieci: Bartłomiej, Maria i Jakub
Hobby: turystyka, kontakt z przyrodą i sztuką.

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2012, godz. 23:15 - Wacław Bąk