RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Enrique Balmaseda Maestu, Anna Bondaruk, Grete Dalmi, Aidan Doyle, Thomas Pittrof, François Rosset, Ramón González Ruiz, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Edyta Kociubińska (REDAKTOR NACZELNY), Janusz Bień (SEKRETARZ), Marzena Górecka, Magdalena Szulc-Brzozowska, Urszula Paprocka-Piotrowska

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Website:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh