Cecylia Galilej – doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Prowadzone przez nią badania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół polszczyzny wieków minionych ze szczególnym uwzględnieniem stylistycznego aspektu języka. Zainteresowanie stylistyką uwidaczniają poniższe publikacje: Humor w „Kronikach” Bolesława Prusa; Kategoria przestrzeni w „Symfonijach anielskich” Jana Żabczyca; Językowa realizacja kategorii przestrzeni w „Sielankach” Szymona Szymonowica; Bohaterowie sceny bożonarodzeniowej w „Symfonijach anielskich” Jana Żabczyca; Kategoria czasu w „Symfonijach anielskich” Jana Żabczyca; Stylizacja ludowa w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca; Uwagi o językowo-stylistycznym kształcie neologizmów w twórczości Bolesława Leśmiana.

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2008, godz. 09:13 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn