bd14870_ W roku 2008 ks. dr hab. Stanisław Bielecki uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 

bd14870_ W 2010 ks. dr Wiesław Śmigiel uzyskał stopień doktora habilitowanego.

 

bd14870_ 1 października 2012 r. o. dr hab. Marek Fiałkowski został kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej.

 

bd14870_ 8 października 2012 r. w Kielcach wręczenie Księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Bieleckiemu.

 

bd14870_ 27 grudnia 2012 r. w 65 roku życia i w 40 roku kapłaństwa zmarł w Kielcach ks. prof. dr hab. Stanisław Bielecki, w latach 1987-2012 kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL oraz dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej KUL w latach 1997-2001.

 

bd14870_ 10 stycznia 2013 r. Msza św. w intencji śp. ks. prof. Stanisława Bieleckiego.

 

bd14870_ 29 maja 2014 r. Sympozjum doktorantów pt. Kościół wobec specyficznych potrzeb religijnych wiernych. Prezentacja wybranych form duszpasterstwa nadzwyczajnego.

 

bd14870_ 11 czerwca 2014 r. zarządzeniem rektora KUL przekształcono Katedrę Teologii Pastoralnej Szczegółowej i Katedrę Teologii Pastoralnej Ogólnej w Katedrę Teologii Pastoralnej. Kierownikiem Katedry został o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv.

 

bd14870_ 16 września 2014 r.  Środa Wielkopolska: Konferencja pt. Hospicjum w służbie godności człowieka zorganizowana przez Katedrę Teologii Pastoralnej Ogólnej, Urząd Miasta Środa Wielkopolska oraz Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej.

  

bd14870_ 13 października 2014 r. publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Bartosza Bąka pt. Formacja chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu. Studium teologicznopastralne w świetle nauczania Kościoła (1963-2013). Promotor pracy: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof, KUL. recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Wal UPJPII, ks. dr hab. Kazimierz Święs KUL.

  

bd14870_ 25 czerwca 2015 r. publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską o. mgra Tomasza Piotra Skibińskiego pt. Apostolstwo franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w latach 1972-2012. Studium teologicznopastoralne. Promotor: o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv. Recenzenci: ks. dr hab. Zbigniew Zarembski UMK, ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda KUL.

 

bd14870_ 22 września 2015 r. publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Arkadiusza Drzycimskiego pt. Duszpasterstwo eucharystyczne w świetle publikacji ks. prof. Romualda Raka (1920-2003). Studium teologicznopastoralne. Promotor: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Zbigniew Zarembski UMK, o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv.

 

bd14870_ 24 września 2015 r. w Środzie Wielkopolskiej odbyła się konferencja pt. Pomagam, aby żyć pełniej. Wolontariat w służbie rozwoju człowieka. Została ona przygotowana przez Katedrę Teologii Pastoralnej KUL, Katedrę Prakseologii Pastoralnej KUL, Urząd Miasta Środa Wielkopolska oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

 

bd14870_ 7 października 2015 r. o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej KUL, został mianowany członkiem Komitetu do spraw Dialogu z Niewierzącymi, działającego w ramach Rady do spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski.

 

bd14870_ 26 września 2016 r. publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Bohdana Hrushevskego pt. Duszpasterstwo akademickie we Lwowie w latach 1918-2013. Studium historyczno-pastoralne. Promotor: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Partacz WH PK, dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL.

 

bd14870_ 27 września 2016 r. publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Łukasza Zdunkiewicza pt. Wkład ks. prof. Władysława Piwowarskiego (1929-2001) w rozwój teologii pastoralnej. Studium teologicznopastoralne. Promotor: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu, prof. dr hab. Wiesław Przygoda KUL.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2016, godz. 22:56 - Marek Fiałkowski