Edukacja
 • 1988-1990 Filologia romańska, rok 1-2 studiów magisterskich; Katolicki Uniwersytet Lubelski, równoległe studia na filozofii teoretycznej (rok 1)
 • 1990-1994 filozofia teoretyczna, jednolite studia magisterskie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, rok 2-5;
 • 1991-1993 Kurs języka greckiego na filologii klasycznej KUL
 • 13.06.1994 Magisterium: Arystotelesowska katharsis: filologiczne i filozoficzne możliwości interpretacyjne
 • 19.04.2002 Doktorat, KUL, Platońska krytyka sztuki i jej źródła, praca przygotowana na seminarium historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, pod kierunkiem O. Prof. dra hab. Edwarda Zielińskiego.

 

Granty i nagrody podczas studiów
 • 10/1991-06/1994cstypendium Ministra Edukacji Narodowej, uzyskane w 3 kolejnych latach studiów
 • 01-06/19966-miesięczne stypendium językowe dla nauki języka nowogreckiego, Aristotle's University of Thessaloniki, Grecja, Tempus Joint European Project finansowany przez Wspólnotę Europejską

 

Praca zawodowa
 • 10/1995-09/2002 Asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL, zajęcia: ćwiczenia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • 10/2002-Adiunkt, Wydział Filozofii KUL, zajęcia: ćwiczenia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, proseminarium z historii filozofii starożytnej, wykład monograficzny „Platon przeciw teorii idei: Parmenides I, na urlopie bezpłatnym od 10/2006 do 09/2008
 • 08/2006-05/2008Assistant Professor of Philosophy (Adiunkt), The Kings College, New York City, zajęcia: Plato and Aristotle, Theories of Human Nature, Ethics (tylko Fall 2006), Logic (tylko Spring 2007)

 

Granty i wyróżnienia
 • 10/1994-06/19959-miesięczne stypendium na studia doktoranckie, jako „visiting student" w Oxford University, Exeter College, w specjalnym programie sponsorowanym przez Fundację Stefana Batorego i British Foreign and Commonwealth Office, supervisor: Mr Edward Hussey (All Souls College);
 • 10/1996-07/199710-miesięczny grant badawczy na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia, Tempus Phare Individual Mobility Program Unii Europejskiej.
 • 1998-2000uczestnik w projekcie Literatura Grecji Starożytnej KBN (grant nr 1 H01C 055 15);
 • 2000-2001grant KBN na ukończenie pracy doktorskiej (nr 1 H01 A 010 18).
 • 03/20-06/20/2006grant badawczy na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia, w ramach współpracy KUL - Katholieke Universiteit Leuven
 • 10/02/2006nagroda zbiorowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za uczestnictwo w projekcie i w publikacji Literatura Grecji Starożytnej

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • International Society for Neoplatonic Studies
 • Society for Ancient Greek Philosophy
 • American Philosophical Association

 

 • jestem jednym ze współorganizatorów dorocznej Konferencji ISNS w Krakowie, więcej wkrótce

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2008, godz. 12:05 - Andrzej Zykubek