Deklaracja członkowska:Do Zarządu
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Deklaracja w sprawie przyjęcia do SAWP KUL

Uprzejmie proszę o przyjęcie do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis).


Imię i nazwisko ........................................................................

Data i miejsce urodzenia ...........................................................

Zam. ......................................................................................

..............................................................................................

Obywatelstwo ...........................................................................

Kierunek i rok ukończenia studiów ..............................................

Tytuł, stopień naukowy .............................................................

Miejsce pracy, stanowisko ..........................................................

Adres do korespondencji ...........................................................

....................................................... tel. .................................

E-mail ................................

..........................................             .................................
Miejscowość, data                               podpis
                                                

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

                                                       ..............................
                                                       podpis

Autor: Filip Ciely
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2010, godz. 14:16 - Marta Ordon