Rok akademicki 1990/1991

Prezes: Włodzimierz Zahuta

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Wojciech Sz. Staszewski


Sekretarz - Małgorzata Wasylczuk


Skarbnik - Włodzimierz Zahuta

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Walne Zgromadzenie: 30

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 


Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawników za rok akademicki 1990/1991

 

I. Działalność organizacyjna


W grudniu 1990 roku Walne Zgromadzenie członków Koła dokonało wyboru nowego Zarządu KNP na rok akademicki 1990/91. Zarząd ukonstytuował się w dniu 12 grudnia 1990 r. w składzie:


Prezes - Włodzimierz Zahuta
Wiceprezes - Wojciech Sz. Staszewski
Sekretarz - Małgorzata Wasylczuk
Skarbnik - Włodzimierz Zahuta


Aktualnie Koło liczy 30 członków.

 

II. Działalność merytoryczna.


W okresie od grudnia 1990 roku do czerwca 1991 roku Koło zorganizowało następujące spotkania i prelekcje:

 

6 marca 1991 - wyjazd członków Koła i zainteresowanych studentów na posiedzenie Senackiej Komisji Konstytucyjnej do Warszawy

 

18 marca 1991 - uczestnictwo Koła Naukowego Prawników w sympozjum poświęconym70-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej w Krakowie

 

12 kwietnia 1991 - wyjście do Szpitala Psychiatrycznego Specjalistycznego (oddział zamknięty, na którym przebywają podsądni)

 

19 kwietnia 1991 - wyjście do Szpitala Psychiatrycznego Specjalistycznego (oprowadzał i wykład wygłosił dr Zygmunt Bogusz, spotkanie z panem dr Rzeckim- biegły psychiatra sądowy)

 

22 kwietnia 1991 - wyjście do Zakładu karnego (Lublin) - spotkanie z naczelnikiem Zakładu

 

24-28 kwietnia 1991 - uczestnictwo w sympozjum zorganizowanym przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

 

15 maja 1991 - Tragizm współczesnej jurysprudencji - losy nauki Leona Petrażyckiego w Polsce - wykład w 60. rocznicę śmierci L. Petrażyckiego

 

Imprezy kulturalne i sportowe:

 

9 lutego 1991 - kulig w Drzewcach k/Nałęczowa

 

1 marca 1991 - rozpoczęcie kursu jazdy konnej

 

21 marca 1991 - mecz piłki nożnej pomiędzy członkami AIESEC-u (oddział KUL) a KNP KUL

 

12 kwietnia 1991 - mecz piłki nożnej pomiędzy Kołem Naukowym Studentów Historii KUL a KNP KUL

 

12-14 kwietnia 1991 - zorganizowanie wyjazdu w Tatry

 

Koło Naukowe Prawników nawiązało współpracę z Kancelarią Prawniczą Lex (Gdańsk) oraz z PZPH Prutaroma Sp. z o. o. (Kraków).

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:36 - Natalia Dziczkowska