XVI Tydzień Filozoficzny Człowiek a religia 19- 22 lutego 1973

19 II:
o. prof. M. A. Krąpiec - otwarcie
s. doc. Dr hab. Z. J. Zdybicka - Co to jest religia?
Doc. Dr hab. A. B. Stępień - prowadzenie dyskusji

20 II:
ks. Doc. Dr hab. M. Jaworski - Doświadczenie religijne
s. doc. dr prof. Z. J. Zdybicka - prowadzenie dyskusji
ks. dr R. Łukaszyk - Religia jako spotkanie z Bogiem w aspekcie Historii Zbawienia
mgr A. Szostek - prowadzenie dyskusji

21 II:
ks. Doc. Dr hab. Z. Chlewiński - Problem psychologicznej eksplikacji religii
ks. Doc. Dr hab. W. Piwowarski - Społeczno- kulturowe uwarunkowania religii
Dr A. Biela - prowadzenie dyskusji
Posiedzenia w sekcjach:
1) o. mgr J. A. Kłoczowski - Zarys ewolucji poglądów K. Marksa na religię
ks. W. Bielaszewski - Główne momenty koncepcji religii u L. Kołakowskiego
Dyskusja
2) ks. I. Dec - O koncepcji religii G. Marcela
ks. T. Czarnocki - O koncepcji religii R. Otto
K. Wójcicki - O koncepcji religii J. Greniera
Dyskusja


22 II:
Posiedzenia w sekcjach (sesja przedpołudniowa):
1) ks. H Tomasik - O koncepcji religii M. Eliadego
ks. mgr Z. Pawlak - Koncepcja religii E. Fromma
Dyskusja
2) ks. A Dąbrowski - Przeżycie religijne a przeżycie estetyczne
ks. E. Wawro - Religia a moralność
B. Markiewicz - Religia a nauka
Dyskusja
Sesja popołudniowa:
ks. dr A. Bronk - Zagadnienie charakteru języka religijnego
dr St. Majdański - prowadzenie dyskusji
Podsumowanie - doc. dr prof. A. B. Stępień

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:52 - Jarosław Moroz