XVII Tydzień Filozoficzny Współczesność tomizmu 11- 14 marca 1974

11.03.
15.30 Prof. dr S. Swieżawski - Próba współczesnej interpretacji dziejów tomizmu

12.03.
10.00 Doc. Dr Władysław Stróżewski - Trzy wymiary prawdy
15.00 ks. kard. K. Wojtyła - Osobowa struktura samostanowienia


13.03.
10.00 o. prof. dr M. A. Krapiec - Spójność koncepcji bytu w węzłowych punktach systemu św. Tomasza

15.00 ks. prof. dr St. Kamiński - Filozofia bytu a inne dyscypliny filozoficzne w aspekcie metodologicznym

17.00 Sympozjum profesorskie

14.03.
10.00 doc. Dr hab. A. B. Stepień, ks. mgr A. Wawrzyniak - Fenomenologia a tomizm (Tomizm a fenomenologia)
15.00 s. doc. Dr hab. Zofia J. Zdybicka - Czy dwie koncepcje filozofii religii u św. Tomasza?

17.00 Sympozjum profesorskie


ks. prof. dr M. Kurdziałek - Możliwość ruchu Ziemi w ujęciu św. Tomasza - [?]


W ramach Tygodnia odbywały się dyskusje plenarne oraz wieczorne posiedzenia dyskusyjne, w których udział brali wykładowcy i pracownicy różnych ośrodków naukowych w Polsce.

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:54 - Jarosław Moroz