XXVIII Tydzień Filozoficzny Człowiek we współczesnym świecie 24-27 lutego 1986

 

o. prof. M. A. Krąpiec - Los człowieka w wizji filozoficznej


ks. prof. T. Ślipko - Udział rozumu w kształtowaniu moralności

doc. J. Gałkowski - Praca - podstawowy wymiar bytowy człowieka


doc. J. Rebeta - Człowiek wobec struktur politycznych

prof. M. Gołaszewska - Problematyka sztuki współczesnej na przykładzie wielkiej awangardy


doc. D. Aleksandrowicz - Filozofia nauki jako filozofia człowieka

s. prof. Z. Zdybicka - Religie odpowiedzą na ludzką dolę [(?) odpowiedzią/ jako odpowiedź]

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:54 - Jarosław Moroz