XXXI Tydzień Filozoficzny Filozofia i wychowanie 6- 9 marca 1989

 


O. Prof. M. A. Krąpiec - Kryzys społeczno - gospodarczy kryzysem człowieka

s. prof. Z. Zdybicka - Refleksja nad stanem edukacji narodowej. Diagnoza i drogi wyjścia.


Ks. prof. M. Kurdziałek - Koncepcja wychowania w filozofii greckiej

Doc. J. Gałkowski - Osoba - wychowanie - kultura


Dr A. Gawroński - Wychowanie w filozoficznej wizji

Prof. I. Wojnar - Estetyczna samowiedza człowieka, Przyczynek do teorii wychowania estetycznego

Prof. A. B. Stepień - Modele kształcenia filozoficznego

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:53 - Jarosław Moroz