XXXIII Tydzień Filozoficzny Moralność a polityka 4-7 marca 1991

 


Ks. prof. M. Kurdziałek - Platońska koncepcja cnót obywatelskich i jej dzieje

s. prof. Z. Zdybicka - Czy religia dopuszcza wojnę?

Prof. W. Stróżewski - O urzeczywistnieniu wartości

Ks. prof. M. A. Krąpiec - Katolicka nauka społeczna - o co chodzi?

Dr K. Wroczyński - Prawa człowieka a prawa natury

Ks. prof. T. Styczeń - „Solidarność" głosem w sprawie etyki w polityce

Ks. dr hab. A. Szostek - Konwersatorium: Wolność - liberalizm a personalizm

Prof. J. Gałkowski - Walka czy dialog? O doświadczeniu polityki i jego

Dr R. Legutko - O nihilistycznych tendencjach we współczesnym liberalizmie

Dr hab. P. Jaroszyński - Podsumowanie obrad

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:53 - Jarosław Moroz