XXXIII Tydzień Filozoficzny Sztuka - mimesis czy kreacja? 2- 5 marca 1992


Poniedziałek 2 III 1992

14.00 Msza Św.
15.00 Otwarcie obrad Tygodnia przez J. M. Rektora KUL
15.15 prof. H. Podbielski - Pojęcie mimezis u Platona i Arystoteles

Wtorek 3 III 1992

10.00 o. prof. M. A. Krąpiec - Sztuka - mimezis czy mania?
12.00 prof. M. Gogacz - Miejsce sztuki w kulturze
15.00 prof. W. Stróżewski - Mimezis a methexis
17.00 Konwersatoria - M. Krakowski, M. Podbielski
18.30 Uroczysta kolacja

Środa 4 III 1992

10.00 prof. S. Morawski - Mimezis a najnowsze trendy w kulturze
12.00 prof. Bohdan Dziemidok - Mimezis jako udawanie - koncepcja Kendalla Waltona
15.00 dr Janina Makota - Czy mimezis w sztuce jest dziś aktualna?
17.00 ks. doc A. Szostek - Sztuka a moralność (konwersatorium)

Czwartek 5 III 1992

10.00 dr H. Kiereś - Sztuka a Prawda
12.00 dr hab. P. Jaroszyński - Sztuka a Piękno
13.30 Podsumaowanie obrad Tygodnia

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:52 - Jarosław Moroz