XXXVI Tydzień Filozoficzny Demokracja i demokracje 7-10 marca 1994

Poniedziałek 7 marca12.15 Msza Św. (homilia O. Prof. M. A. Krąpiec)15.00 Ks. Prof. S. Wielgus - Rektor KUL - Otwarcie Tygodnia15.15 Dr hab. P. Jaroszyński - Demokracja - ochlokracja czy politeia17.00 Konwersatorium Techniczne błędy demikracji - prowadzenie J. Korwin-MikkeWtorek 8 marca10.00 O. Prof. M. A. Krąpiec - czy tylko demokracja?12.00 Dr J. Bartyzel - Dlaczego nie demokracje?15.00 Dr K. Wroczyński - Demokracja a sprawiedliwe prawo17.00 Konwersatorium - Wartość słowa w demokracji - prowadzenie Red. T. Żeleźnik (Słowo Dziennik katolicki - [?])Środa 9 marca10.00 Dr hab. H. Kiereś - Demokracja a wolność artystyczna12.00 Ks. Prof. S. Kowalczyk - Dylematy liberalnej koncepcji wolności15.00 Dr hab. R. Legutko17.00 Konwersatorium - Manipulowanie demokracją - prowadzenie Red. J. M. Jackowski19.00 Uroczysta kolacjaCzwartek 10 marca10.00 Prof. K. Olbrycht - Demokracja a wychowanie12.00 Ks. Dr A. Wierzbicki - Demokracja bez wartości?14.00 Ks. Dr hab. A. Maryniarczyk - Podsumowanie obrad Tygodnia16.30 Konwersatorium towarzyszące - Czy demokracja jest możliwa? - prowadzenie M. Jurek

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:52 - Jarosław Moroz