Szanowni Państwo

Egzamin końcowy odbędzie się 20 lipca 2020 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams

Szczegóły zostaną Państwu wysłane w emailach przez Pana dr hab. Michała Domagałę Kierownika studiów.

 

Spośród 20 tez będą Państwo losowali dwa pytania do omówienia.

 

W razie pytań proszę o kontakt

 

Życzę powodzenia

 

Jacek Twardzik

 

 

Tezy EGZAMINACYJNE na egzamin końcowy -

Terminarz_I_semestr.doc Tezy_egzaminacyjne 2020_r. 

 

 

Szanowni Państwo

Na koncie Gmail: rsckul2020@gmail.com zostały przesłane kolejne materiały z przedmiotów:

 

1. Etyka urzędnicza - wykład

2. Rejestracja stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich. Konwencje MKSC - konwersatorium

3. Zarys z orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego - wykład

Zasady zaliczenia zostały opisane w emailu.

Jacek

 

 

Szanowni Państwo

Na stronie Gmail zostało założone konto dla Państwa: Login:  rsckul2020@gmail.com 

Po Hasło należy się zgłosić telefonicznie do mnie lub do Starościny roku lub e-mailem indywidualnym.

Na w/w e-maila będą wysyłane do Państwa Skrypty i Prezentację od prowadzących którzy zaproponowali taką formę zaliczenia.

 

Szanowni Państwo

Po konsultacjach z prowadzącymi od przyszłego tygodnia zaczniemy prowadzić zajęcia online lub w wersji prezentacji, która będzie Państwu wysyłana na e-maile.

 

Proszę Państwa o zainstalowanie konta na e-kul jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie posiada, w zakładce "Narzędzia" wejście w pozycje Office 365 i zainstalowanie Microsoft Teams na swoich komputerach.

 

Ja będę Państwu na bieżąco przesyłał informację od prowadzących kiedy i o której godzinie będą zaczynać się zajęcia na Teams aby mogli Państwo swobodnie się logować:)

 

Czekaliśmy na możliwość powrotu do zajęć stacjonarnych, ale na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy taka perspektywa nastąpi.

 

Jeśli obostrzenia Rządu RP zostaną rozluźnione to zaproponujemy bezpieczną formę powrotu zajęć stacjonarnych w miarę możliwości.

 

Mamy czas do 30 września 2020 r. na ukończenie studiów, ale mam nadzieję, że stanie się to wcześniej.

 

 W razie pytań proszę o kontakt e-mail: jacekt@kul.pl lub tel. 601898313

 

 

Pierwsze zajęcia online na platformie Microsoft Teams spróbujemy przeprowadzić z Panią dr hab. Witczak we wtorek 19 maja 2020 r. o godz. 16:00

 

 

Jacek Twardzik

 

 

 

 

 

Dla osób spoza Lublina zarezerwowaliśmy na wszystkie zjazdy zaprzyjaźniony

Hotel Huzar

Spadochroniarzy 9
20-043 Lublin
Telefon: 81 533 05 36
Proszę przed każdym zjazdem osobiście rezerwować noclegi w Hotelu i powoływać się na Pana Henryka Chwycia Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego!
Proszę dzwoniąc mówić że są Państwo słuchaczami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

  

 

Dworca Głównego PKS:                
jak_dojade_pks-kul

sprzed dworca PKS na Al. Tysiąclecia wsiąść w autobus MPK nr 10, 18, 31, 57 (bilet normalny 3,20 zł.) i wysiąść na trzecim lub czwartym przystanku.

Autobus między trzecim a czwartym przystankiem jedzie wzdłuż Ogrodu Saskiego, mijając widoczne po przeciwnej stronie budynki KUL.
Po opuszczeniu pojazdu na czwartym przystanku należy cofnąć się ok. 300 m po

uprzednim przejściu na drugą stronę Al. Racławickich (obok kościoła garnizonowego)


Dworca Głównego PKP:   
jak_dojade_pkp-kul


po wyjściu z dworca PKP Lublin (Główny) wsiąść w autobus MPK nr 13 (bilet normalny 3,20 zł.)

 

Autobus nr 13 jedzie wzdłuż Ogrodu Saskiego, mijając widoczne po przeciwnej stronie (lewej czyli południowej) budynki KUL.
Po opuszczeniu pojazdu należy cofnąć się ok. 300 m po uprzednim przejściu na drugą stronę Al. Racławickich (obok kościoła garnizonowego)

 


 

Dane teleadresowe: 
 

Kierownik Studiów:

dr Domagała Michał

mdomagala@kul.pl

 

Sekretarz Studiów:

mgr Jacek Twardzik

jacekt@kul.pl

  Tel. 81/ 445 39 95

 

 

 Bardzo prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o planach zjazdów, programie studiów, salach w których będą odbywały się zajęcia ewentualnie zmianach jakie mogą wystąpić w trakcie studiów.

 

Prosimy o odwiedzenie strony internetowej  przed każdym wyjazdem na zjazd

 

Adres do korespondencji:

 

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
Kolegium Jana Pawła II
Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

tel. (81) 445-39-96, fax (81) 445-39-97
centrumsp@kul.pl  

pokój C-316, C-314

  

poniedziałek - piątek: 8:00-15:30

 

 

2010 Galeria zdjęć 

   dsc_9191_400

2011 Galeria zdjęć 

 PICT4934.jpg

 

2011 Galeria zdjęć

 

logo_kul_2006_400

Studiuj u najlepszych - to jest KUL

wysoki poziom kształcenia,  doświadczenie,  profesjonalizm,  dobra atmosfera

 

 

Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego

w roku akademickim 2017/2018

 

Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 182. poz. 1121) wprowadziła nowe wymagania wobec osób które mają być zatrudnione na stanowisku kierownika usc oraz zastępcy kierownika usc. Dokonano  bowiem zmiany w ustawie w postaci dodania art. 6a ust. 1 pkt 5 w którym wprowadzono wymóg wykształcenia podobnie jak w ustawie o pracownikach samorządowych, gdyż w obu ustawach jest mowa o wykształceniu wyższym pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. Tak więc na stanowisko kierownika USC lub jego zastępcy będą mogły się ubiegać osoby, które ukończą wyższe studia prawnicze lub administracyjne. Podczas drugiego czytania zgłoszono poprawkę zmierzającą do złagodzenia wymogu wykształcenia. Zaproponowano, aby wystarczające było jakiekolwiek wykształcenie wyższe. Osobom chcącym podjąć pracę na stanowisku kierownika usc lub zastępcy kierownika usc, które magisterskich studiów kierunkowych nie ukończyły ustawodawca daje możliwość "uzupełnienia" ich poprzez ukończenie podyplomowych studiów administracyjnych. Na sprawę ukończenia właściwych studiów podyplomowych zwraca także uwagę MSWiA, w piśmie z 8 stycznia 2009 r. DSO-WSC-6000-137/08/09  pisząc, że (…) jeżeli osoba aktualnie zajmująca przedmiotowe stanowisko jest zobligowana do uzupełnienia posiadanego wykształceni, wybór konkretnych studiów podyplomowych powinien być dokonany w oparciu o kryterium wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych.  Uzupełnienie wykształcenia o podyplomowe studia z dziedziny administracji, które nie są związane z wykonywanym zawodem, nawet jeżeli nie narusza przepisów ustawy, świadczy o niezrozumieniu jej celów.

Podyplomowe studia w KUL o specjalności rejestracja stanu cywilnego  to profesjonalne studia z tego zakresu, jako pierwsze w Polsce utworzono je w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL prowadzone dotychczas jako 3-semestralne Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego o łącznej liczbie 270 godzin.

 W piśmie MSWiA z dnia 8 stycznia br. skierowanym do KUL-u czytamy, że inicjatywa ta „koresponduje z  intencją ustawodawcy, wyrażoną w ustawie z dnia 19 września 2008 r., o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121)”. Uruchomieniu takich studiów przyświecało założenie, że stanowisko urzędnika stanu cywilnego wymaga obecnie dużej wiedzy z zakresu prawa i administracji. Skoro studia podyplomowe mogą podając absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku np. pedagogika, filologia, historia, ochrona środowiska itp. (a urzędników z takim i podobnym wykształceniem  jest spora grupa) Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  KUL uznała, że muszą to być studia specjalistyczne dające możliwie szeroką wiedzę z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Stad też aż 90 godzin poświeconych jest zagadnieniom regulowanym w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego. Poza tym urzędnik stanu cywilnego musi posiadać wiedzę z innych dziedzin np. informatyki (obsługa oprogramowania usc), psychologii (obsługa klienta), etyki, prawa urzędniczego, archiwizacji  czy analizy autentyczności dokumentów.

 

Studia stanowią podyplomowe studia administracyjne w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2004 r., nr 161, poz. 1688 ze zm.). Mogą w nich wziąć udział absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków.

Program studiów obejmuje 190 godzin wykładów i konwersatoriów, w tym zajęcia z prawa, administracji, prawa o aktach stanu cywilnego, psychologii, informatyki i analizy autentyczności dokumentów. Oferta skierowana jest do: kierowników urzędów stanu cywilnego, pracowników urzędów stanu cywilnego, wszystkich urzędników samorządowych działających w strukturze urzędów gmin, organach nadzoru urzędów wojewódzkich a także osób chcących podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego a także zajmować się problematyką rejestracji stanu cywilnego.

Zajęcia prowadzą pracownicy o najwyższych kwalifikacjach z różnych ośrodków naukowych w tym sędziowie, adwokaci, pracownicy organów nadzoru, wykładowcy delegowani ze Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP,informatycy wdrażający systemy komputerowe z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 

Grono wykładowców:

Ks. dr Tomasz Barankiewicz (KUL)

Tomasz Brzózka  (Prezes SUSC RP)

Mgr Henryk Chwyć (Wice Prezes SUSC RP)

Dr Michał Domagała (KUL)

Dr  hab. Paweł Fajgielski (KUL)

Dr Marek Lechniak(KUL)

Mgr Barbara Romaocka-Tyfel (SUSC RP Warszawa)                                

Mgr Danuta Sorbian (SUSC RP Warszawa)

 

            

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w budynku głównym KUL w Lublinie ul. Al. Racławickie 14.

Rekrutacja corocznie rozpoczyna się od czerwca br.

Weryfikacja uczestników odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów.

Więcej informacji :

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Collegium Jana Pawła II,Al. Racławickie 14/C-314, 20-950 Lublin 

tel. 81/ 445 39 96, fax 81/ 445 39 97
email: centrumsp@kul.lublin.pl  

 

 

Prosimy o przekazywanie w/w informacji innym zainteresowanym osobom

godzin
Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2020, godz. 07:11 - Jacek Twardzik