Konsultacje pracowników w semestrze zimowym 2019/2020

 

Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe

Raport PKA KUL- stosunki międzynarodowe

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW KUL

 

 

Informujemy, że w skład Zespołu Ekspertów KUL wchodzą pracownicy naszego Instytutu:

 

- prof. dr hab. Marek Wierzbicki

- dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

- dr hab. Agnieszka Łukasik–Turecka - członek prezydium ZE KUL

- dr hab. Andrzej Gil - członek prezydium ZE KUL

- dr hab. Beata Piskorska

- dr Lech Jańczuk

- dr Artur Jan Kukuła

- dr Konrad Słowiński

- dr Andrzej Szabaciuk

- dr Agnieszka Zaręba

 

 

Publikacje pracowników

Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

 

Najnowsza publikacja dr hab. Agnieszki Łukasik-Tureckiej

 

Agnieszka Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

 

Nowa tom Rocznika IESW pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. „Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej”, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

Link do publikacji.

 

 

Nowa publikacja pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego.

 

Z radością informujemy, że ukazało się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego POLiTeJA, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. W tomie znalazły się artykuły pracowników naszego INPiSM KUL: dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka. Zapraszamy do lektury (http://akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf).

 

 

 Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich" Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury. 

 

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 3 zatytułowany „Political Communications During the Election Period. Polish Election Campaigns in 2014", TN KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Tomasz Stępniewski (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 1 zatytułowany „Region Azji Centralnej: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka, historia”, TN KUL, Lublin 2015.wiecej informacji

 

Stanisław Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów. Wyd. KUL. Lublin 2015, ss. 164

Więcej informacji

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Wojciech Gizicki (red.), Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 09:14 - Grzegorz Tutak