Antyczny wymiar współistnienia judaizmu i chrześcijaństwa

Dnia 19 lutego 2009 r. w Collegium Norwidianum, w sali CN-208, odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, na którym referat nt. Antyczny wymiar współistnienia judaizmu i chrześcijaństwa wygłosił prof. dr hab. Jan ILUK (Gdańsk, UG).

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2009, godz. 08:59 - Stanisław Sarek