Naukowe Forum Psychologiczne

Naukowe Forum Psychologiczne to cykl spotkań mających na celu propagowanie najwyższych standardów uprawiania nauki, prowadzenia naukowych badań psychologicznych i publikowania ich wyników. Forum jest otwarte dla wszystkich młodych adeptów nauki chcących zaprezentować swoje badania w formie wykładu dla studentów i pasjonatów psychologii.

Spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu w GWP Uzdrowisko (www.gwpuzdrowisko.pl) w Sopocie, a ich efektem będzie publikacja e-książki z najlepszymi referatami. Inicjatywna ta ma promować najlepsze badania i rzetelny styl uprawiania nauki, zgodny ze światowymi standardami.


Inauguracja Forum z udziałem Profesora Jana Strelaua odbędzie się w kluboksięgarni GWP Uzdrowisko w Sopocie 23 marca. Pierwszy referat wygłosi dr Alicja Grochowska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

 

W kwietniu swoje badania zaprezentuje dr Mariola Łaguna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

GWP zaprasza do zgłaszania referatów. Więcej informacji oraz zasady przyjmowania zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.psychologia-gwp.pl/psychologia/naukoweforumpsychologiczne/

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 21:31 - Agata Błachnio