SEKRETARIAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL

 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II

e-mail: wns@kul.pl

 

 

 

SEKRETARZE DS. OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Przyjęcia interesantów:

pon.-pt. godz. 9.00 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.00

 

 

mgr Ewa Baran

*Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I i II stopnia

*Zarządzanie, studia stacjonarne I i II stopnia

tel. 81 445-35-38, ebaran@kul.pl

pokój C-543

 

 

mgr Małgorzata Bodzioch

*Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie

II rok psychologii biznesu i przedsiębiorczości

III rok psychologii biznesu i przedsiębiorczości

V rok psychologii biznesu i przedsiębiorczości

V rok psychologii wspierania jakości życia

*Socjologia - studia stacjonarne I stopnia

*Studia doktoranckie - Psychologia, Socjologia

*Stypendia doktoranckie - Psychologia, Socjologia

tel. 81 445-42-99, krokus@kul.pl

pok. C-544

 

 

mgr Paulina Fijak

*Doradztwo kariery i doradztwo personalne, studia stacjonarne I stopnia

*Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia (gr. w j. angielskim)

*Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia

*Pedagogika specjalna, studia stacjonarne jednolite magisterskie

*Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia

*Praca socjalna i ekonomia społeczna, studia stacjonarne II stopnia

*Studia doktoranckie - Pedagogika

*Stypendia doktoranckie -Pedagogika

tel. 81 445-35-21, paulinafijak@kul.pl

pok. C-521

 

 

mgr Romana Wysoczańska

mgr Anna Jędrasik (nieobecność usprawiedliwiona)

*Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia

*Pedagogika specjalna, studia stacjonarne II stopnia

*Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie

*Studia doktoranckie - Pedagogika

*Stypendia doktoranckie -Pedagogika

tel. 81 445-33-90, romana.wysoczanska@kul.pl

pok. C-521

 

 

mgr Anna Lato

*Ekonomia, studia stacjonarne I i II stopnia

tel. 81 445-35-42, anna.lato@kul.pl

pok. C-546

 

mgr Katarzyna Lisiak-Duszenko

*Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie:

II rok psychologii wspierania jakości życia

IV rok psychologii biznesu i przedsiębiorczości

*Kryminologia, studia stacjonarne I i II stopnia

*Studia doktoranckie - Psychologia, Socjologia

*Stypendia doktoranckie - Psychologia, Socjologia

tel. 81 445-35-46, kasiald@kul.pl

pok. C-544

 

 

mgr Elżbieta Wadowska

*Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie

I rok psychologii biznesu i przedsiębiorczości

I rok psychologii wspierania jakości życia

III rok psychologii wspierania jakości życia

IV rok psychologii wspierania jakości życia

*Socjologia - studia stacjonarne II stopnia

*Studia doktoranckie - Psychologia, Socjologia

*Stypendia doktoranckie - Psychologia, Socjologia

tel. 81 445-42-98, ewadowsk@kul.pl

pok. C-545

 

 

mgr Aneta Wawryca

*Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I i II stopnia

*Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne I i II stopnia

tel. 81 445-35-43, ansus@kul.pl

pok. C-543

 

 

 

 

 

SEKRETARZE DS. PROCESU KSZTAŁCENIA

 

mgr Karol Goral

*Psychologia, studia jednolite magisterskie

tel. 81 445 33 40, karol.goral@kul.pl

pokój C-340

 

mgr Kamila Swatek
*Pedagogika, studia I i II stopnia

*Pedagogika specjalna, studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie

*Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie

tel. 81 445 32 25, kamila.swatek@kul.pl

pokój C-425

 

mgr Katarzyna Jóźwina

*Socjologia, studia I i II stopnia

*Doradztwo kariery i doradztwo personalne, studia I stopnia

*Kryminologia, studia I i II stopnia

*Praca socjalna, studia I stopnia

*Praca socjalna i ekonomia społeczna, studia II stopnia

tel. 81 445 34 27, katarzyna.jozwina@kul.pl 

pokój C-425

 

mgr Anna Marcinek

*Bezpieczeństwo narodowe, studia I i II stopnia

*Stosunki międzynarodowe, studia I i II stopnia

tel. 81 445 42 42, anna.marcinek@kul.pl

pokój C-426

 

mgr Monika Wójcik

*Ekonomia, studia I i II stopnia

*Zarządzanie, studia I i II stopnia

*Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia

*Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - grupa w języku angielskim (studia I stopnia)

tel. 81 445 34 25, mbres@kul.pl

pokój C-426

 

 

 

SEKRETARZE DS. PROCESU NAUKOWEGO

 

mgr Katarzyna Kujawska

*Dyscyplina Pedagogika

*Dyscyplina Nauki o komunikacji społecznej i mediach

*Dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości

tel. 81 445 35 47, katarzyna.kujawska@kul.pl

pokój C-547

 

mgr Małgorzata Bąk

*Dyscyplina Psychologia

tel. 81 445 33-41, mbak@kul.pl

pokój C-340

 

mgr Renata Krzych

*Przewody doktorskie

*Dyscyplina Nauki socjologiczne

tel. 81 445 42 93, rkrzych@kul.pl

pokój C-547

 

mgr Maria Mazurek-Olszowa

*Dyscypliny Wydziału Nauk Społecznych

tel. 81 445 35 50, maria.mazurek-olszowa@kul.pl 

pokój C-550

 

mgr inż. Agnieszka Pajdowska

*Dyscyplina Ekonomia i finanse

*Dyscyplina Nauki o polityce i administracji

tel. 81 445 35 41, pajdowska@kul.pl 

pokój C-546

 

mgr Dominika Barczyk-urlop

 

 

 

SEKRETARZ WYDZIAŁU

mgr Teresa Pęzioł

tel.: 81 445 35 48

pokój C-548; e-mail: wns@kul.pl

 

 

 

 

 

C - Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 Mapa dojazdu

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2023, godz. 10:05 - Katarzyna Lisiak-Duszenko