Przestrzeń teatru Leszka Mądzika – wystawa

 

            Wystawa w Art. Gallery podczas XI Polkowickich Dni Teatru pragnie być dowodem, że cały czas (od pierwszej premiery Ecce Homo 1970 rok) tworzę jeden spektakl.

Spektakl, w którym CZAS wyznaczył poszczególne tytuły powstałych inscenizacji. W różnych porach swojego życia temat odchodzenia, przemijania, biologii, erotyki przeżywamy inaczej. Dystans jaki mamy do przywołanych tematów z biegiem lat wyzwala w procesie tworzenia ich nowy wymiar.

To właśnie CZAS jest bohaterem tej przestrzeni, którą poprzez przywołane fragmenty spektakli pragnę zagospodarować dla uczestników (Świadków) przygotowanej ekspozycji. Ta wędrówka przez obiekty i przedmioty zaistniałe w spektaklach (Wilgoć, Wędrowne, Wrota,) zanurzą się w NOCY. To ciemność wyzwala, obnaża i pokazuje to co się jawi przed naszymi oczami. Jest ona bezkresna i uwodząca. Uruchamia naszą wyobraźnię, która wspólnie z dostrzeżonym obrazem buduje napięcie i dramaturgię spotkania. Pragnieniem moim jest by widz, który uda się w tę podróż w czerni był bardziej sam niż osamotniony, by pomimo obecności muzyki, która wypełnia zrodzoną przestrzeń dostrzegł wartość CISZY. Ona pozwoli nam zajrzeć w głąb siebie w przeczuciu TAJEMNICY, którą tak trudno dziś w sobie wyzwolić.

 

                                                          

                                                                                           Leszek Mądzik, Lublin, dnia 1 stycznia 2009r.