Tydzień Polonistów jest imprezą odbywającą się cyklicznie, która po raz pierwszy odbyła się w roku 90.

 

I Tydzień Polonistów  12-16 listopada 1990r. Kultura polska lat 80.

 

II Tydzień Polonistów.  11-16 listopada 1991r. Metafizyka w literaturze XX wieku 

 

III Tydzień Polonistów Listopad 1992r. Stare i nowe literaturoznastwo

 

IV Tydzień Polonistów. 14-16 listopada 1994r. Arcydzielność i arcydzieła

 

VI Tydzień Polonistów 16-18 kwietnia 1996r. Średniowiecze- Barok- Romantyzm. Kręgi tradycji literackiej 

 

VII Tydzień Polonistów 5-8 maja 1998r. Polska literatura fantastyczna

 

VIII Tydzień Polonistów 10-12 maja 2005r.  Proza polska po 1989

 

IX Tydzień Polonistów 9-11 maja 2006r. Pozaliterackie inspiracje literatury najnowszej.

 

 

Autor: Klaudia Krupa
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2009, godz. 12:59 - Klaudia Krupa