Publikacje
  • Zon, J., Kieroń, Z. Człowiek jako wytwór ewolucji. [Man as a product of evolution] in: Dusza-Umysł-Ciało. Spór o jedność bytową człowieka [The Soul, the Mind, and the Body: Controversy on the Unity of the Human Being] Maryniarczyk, A., Stępień, K., Eds., v. 9 of the Series; Zadania Współczesnej Metafizyki. [The Tasks of Modern Metaphysics] Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; 2007: pp. 163-178.
  • Kozak-Zychman W., Maslanka Z., (2005) Szczątki kostne z pochówków ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stan. 26 w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, (Bone Remains from the Bones of the Population of the Volhynian-Lublin Painted Pottery Culture at Side 26 in Strzyżów, Hrubieszów District ), Archeologia Polski Środkowowschodniej, c. VII, 176-182.
  • Maślanka Z., (2005) Homo florensiensis - tylko nowinka czy początek nowego trendu w antropologii? (Homo florensiensis - Just a news or the beginning of new trend in anthropology?), Poznawanie Wszechświata, part 6, ed. Bogusława Wawrzyńczak, Lublin.
  • Maślanka Z. (2001) Rola narzędzi kamiennych w procesie hominizacji, (The role of the stone tools in the process of human evolution), Poznawanie Wszechświata, part 3, ed. Zuzanna Maślanka, Lublin.
  • Maślanka Z. (2000) Współczesne konccepcje w antropogenezie - model multiregionalny i "wyjścia z Afryki", (Current Conceptions in Anthropogenesis - Multiregional model and "Out of Africa" model), Poznawanie Wszechświata, part 2, ed. Zuzanna Maślanka, Lublin.

 

Tłumaczenia
  • Życiński, J. (2006) God and Evolution. Fundamental Questions of Christian Evolutionism, The Catolic University of America Press, Washington, D.C. Translated by Kenneth W. Kemp and Zuzanna Maślanka.
  • Życiński, J. (2010) God of Post-Modern Thought: Philosophical Issues in the Contemporary Critique of Modernity, Council for Research in Values and Philosophy (RVP), Translated by Kenneth W. Kemp and Zuzanna Kieroń.
  • Wojtyła, K. (2011) Man in the Field of Responsibility, St. Augustine Press, Translated by Kenneth W. Kemp and Zuzanna Kieroń.
  • Heller, M. (2011) Philosophy in Science: An Historical Introduction, Springer 1st. ed., Translated by Kenneth W. Kemp and Zuzanna Kieroń.

 

 

Autor: Zuzanna Kieroń
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2012, godz. 22:52 - Anna Starościc