TOK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2018/2019

 

Wydział Nauk Społecznych

→ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

→ edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

→ mediacja sądowa i pozasądowa

→ przygotowanie pedagogiczne

→ psychologia transportu

→ rachunkowość i podatki

→ zarządzanie i finanse w administracji publicznej

→ zarządzanie zasobami ludzkimi

analityka biznesowa

 


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

→ administracja - rejestracja stanu cywilnego

→ podatki i prawo podatkowe

 


Wydział Teologii

→ duchowość katolicka

formacja parstoralno-liturgiczna - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

studia teologiczno-katechetyczne

studia teologiczno-katechetyczne w Kielcach

→ studia teologiczno-katechetyczne w Sandomierzu

 


Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

design miejski

 


Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Informacje dotyczące toku studiów podyplomowych realizowanych w Stalowej Woli dostępne są na stronie WZPiNoS

→ edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

→ przygotowanie pedagogiczne

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2018, godz. 21:45 - Beata Cybulak