§27

  1. Komisja Prawna ma za zadanie dbać o jakość aktów prawnych, podejmowanych przez Parlament.
  2. Do kompetencji Komisji Prawnej należy w szczególności:
  • kompleksowe przygotowanie do przyjęcia przez Parlament wszelkich aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania Samorządu,
  • przygotowanie dla Parlamentu sprawozdania o danym projekcie uchwały,
  • wydawanie opinii w sprawie wykładni Regulaminu,
  • wydawanie opinii w sprawie uchwał podjętych przez Parlament,
  • wydawanie opinii w przedmiocie zasadności utworzenia organizacji i oceny przedłożonego projektu regulaminu organizacji.

 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2018, godz. 15:44 - Tomasz Zarębski