Urodziłem się 05.12.1974 w Krośnie. Jestem żonaty, mam czwórkę dzieci.

Studia filozoficzne odbyłem (1993-1998) na Wydziale Filozofii KUL - praca magisterska pt. "Bezwzględność dobra i względność słuszności w etyce Władysława Tatarkiewicza".

Od 1998 roku jestem zatrudniony na stanowisku asystenta przy Katedrze Etyki KUL.

Zajmuję się również popularyzacją filozofii (od 2004 roku jestem nauczycielem filozofii w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie).

 

Zainteresowania naukowe:
  • Zagadnienie normatywności w etyce.
  • Personalistyczna teoria etyczna.
  • Uzasadnianie w etyce.
  • Dydaktyka filozofii.

 

 

Autor: Jacek Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2010, godz. 13:36 - Andrzej Zykubek