• Pracę dyplomową z teatrologii przygotowała pod kierunkiem prof. Ireny Sławińskiej. Pracę doktorską z filozofii Teatr jako znak osobowy człowieka napisała pod kierunkiem s. prof. Zofii Zdybickiej i o. prof. Mieczysława A. Krąpca.
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą licealną (m.in. opiekun „Teatru Dziungów", koła filozoficznego i polonistycznego, olimpiady przedmiotowe, konkursy retoryczne i recytatorskie).
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej, jako pracownik naukowy redakcji kwartalnika ETHOS wydawanego przez Instytut Jana Pawła II KUL.
 • Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Sztuki na Wydziale Filozofii KUL.

 

 • Tematyka prowadzonych prac i publikacji obejmuje:
  • filozofię i teorię sztuki,
  • badanie rzeczywistości widowiskowej, zwłaszcza teatralnej (aktu teatralnego, szerzej - artystycznego) w perspektywie antropologicznej i etycznej,
  • semiotykę teatru,
  • modele gry aktorskiej w różnych kontekstach kulturowych,
  • teorię i praktykę dydaktyki uniwersyteckiej.

 

 

 

 

 

Autor: Anna Kawalec
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019, godz. 18:01 - Andrzej Zykubek