W 2000 roku zostało akredytowane przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP). Centrum powstało na podstawie obustronnej umowy pomiędzy CCIP a KUL (Convention de coopération, Paryż, 31.08.2000 – KUL Lublin, 14.09.2000), a koordynatorem do spraw dydaktycznych Centrum została prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (Instytut Filologii Romańskiej KUL).
Centrum Egzaminacyjne istniejące przy KUL jest jednym z ponad 600 istniejących na całym świecie centrów egzaminacyjnych CCIP i reprezentuje Izbę Przemysłowo-Handlową we wszystkich działaniach związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem renomowanych egzaminów z języka francuskiego pozwalających uzyskać wydawane przez Izbę certyfikaty językowe w zakresie komunikacji zawodowej.
    Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy dwiema instytucjami, Centrum Egzaminacyjne zobowiązane jest do organizowania lokalnych sesji egzaminacyjnych zgodnie z oficjalnym międzynarodowym kalendarzem Izby (a w szczególności przyjmowania zapisów, pobierania opłat, opieki nad nadesłanymi przez Izbę pisemnymi zadaniami egzaminacyjnymi, przygotowania zadań egzaminacyjnych do części ustnej,  powołania komisji egzaminacyjnej, czuwania nad prawidłowym przebiegiem całości egzaminu) oraz informowania o wynikach egzaminów oraz rozdania dyplomów laureatom.
        W ramach jednej sesji Centrum może przyjmować zapisy na jeden lub kilka certyfikatów z języka francuskiego (w zależności od zgłoszeń kandydatów) i przeprowadzać różne egzaminy językowe zgodnie z ofertą Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (oprócz egzaminu DAFA).

      Centrum otwarte jest
równocześnie dla kandydatów spoza KUL, studentów jak również osób pracujących, pragnących potwierdzić swoje kompetencje językowe w dziedzinie obcojęzycznej komunikacji zawodowej i specjalistycznej.
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 09:10 - Edyta Kociubińska