RH_01

Roczniki Humanistyczne, z. 1: Literatura polska

Annals of Arts, fasc. 1: Polish Literature

ISSN 0035-7707

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Włodzimierz Bolecki, Alina Brodzka, Stanisław Fita, Adam Karpiński, Marian Maciejewski (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT)

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Roman Doktór, Józef Fert, Mirosława Hanusiewicz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Jakub A. Malik, Paweł Panas (SEKRETARZ / SECRETARY), Paweł Próchniak, Dariusz Seweryn, Andrzej Tyszczyk

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RH 55 (2007) z. 1

RH 54 (2006) z. 1

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 20:14 - Stanisław Sarek