RH_02

Roczniki Humanistyczne, z. 2: Historia

Annals of Arts, fasc. 1: History

ISSN 0035-7707

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Ryszard Bender, Janusz Drob (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Zbigniew Karpus, Stanisław Litak, Wiesław Müller, Mirosław Piotrowski, José Luis Gómez Urdáńez, Leszek Wojciechowski, Jan Ziółek

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Stanisław Olczak,  (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Arkadiusz M. Stasiak (SEKRETARZ / SECRETARY), Ewa M. Ziółek

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RH 55 (2007) z. 2

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 20:45 - Stanisław Sarek