RH_04_t55

Roczniki Humanistyczne, z. 4: Historia sztuki

Annals of Arts, fasc. 4: History of Art

ISSN 0035-7707

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Agnieszka Bender, Ryszarda Bulas, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Ryszard Kasperowicz, Małgorzata Kitowska-Łysiak, ks. Ryszard Knapiński, Jadwiga Kuczyńska, Urszula Małgorzata Mazurczak (PRZEWODNICZĄCA / PRESIDENT)

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Lechosław Lameński (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Elżbieta Błotnicka-Mazur (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RH 55 (2007) z. 4

RH 54 (2006) z. 4

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 21:34 - Stanisław Sarek