RH_05_54-55

Roczniki Humanistyczne, z. 5: Neofilologia

Annals of Arts, fasc. 5: General Literature

 

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Enrique Balmaseda Maestu, Anna Bondaruk, Grete Dalmi, Aidan Doyle, Thomas Pittrof, François Rosset, Ramón González Ruiz, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Janusz Bień (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Edyta Kociubińska (SEKRETARZ / SECRETARY), Marzena Górecka, Zofia Kolbuszewska, Urszula Paprocka-Piotrowska

 

Adres Redakcji / Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Roczniki Humanistyczne z. 5 (informacje i spisy zawartości) na stronach Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2015, godz. 07:43 - Liliana Kycia