RH_06

Roczniki Humanistyczne, z. 6: Językoznawstwo

Annals of Arts, fasc. 6: Linguistics

ISSN 0035-7707

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Maria Kamińska, Marian Kucała, Zenon Leszczyński, Janusz Rieger, Teresa Skubalanka

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Henryk Duda, Agnieszka Karolczuk, Beata Kułak, Władysław Makarski (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Bożena Matuszczyk, Małgorzata Nowak (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RH 56 (2008) z. 6

RH 55 (2007) z. 6

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 23:15 - Stanisław Sarek