RH_07

Roczniki Humanistyczne, z. 7: Słowianoznawstwo

Annals of Arts, fasc. 7: Slavonic Studies

ISSN 0035-7707

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Adam Bezwiński, Dmytro Buczko, Bronisław Kodzis, Stefan Kozak, Michał Łesiów, Lucjan Suchanek

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Stefania Andrusiw, Jan Sergiusz Gajek MIC, ks. Janusz Kania, Witold Kołbuk, Małgorzata Matecka, Jan Orłowski, Beata Siwek (SEKRETARZ / SECRETARY), Anna Woźniak (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RH 54-55 (2006-2007) z. 7

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 23:33 - Stanisław Sarek