Książki
 • Nowy imperializm, czyli o tzw. edukacji seksualnej, Warszawa 1995.
 • Wiek rewolucji seksualnej, Warszawa 1999.
 • Ku epoce rodziny. Wskazania zawarte w listach Ojca Świętego Jana Pawła II kierowanych do Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach, Łomianki, 2000.
 • Europytania. Unia Europejska a prawa człowieka, Lublin 2003.
 • Heterofobia? Homoseksualizm a greckie korzenie Europy, Tychy 2006 Maternus Media.

 

Artykuły
 • Poznawanie wartości według Władysława Tatarkiewicza, Filozofia 1979, nr 5(13), s. 65-74.
 • Nauczyciel zen o przerwaniu ciąży, Więź 1987, nr 6, s. 24.
 • Wolność i trwanie w służbie wartościom według Romana Ingardena, Roczniki Filozoficzne 1987-1988, t. 25-26, z. 2.
 • Problem odnowy teologii moralnej w ujęciu Enrica Chiavacciego, Roczniki filozoficzne 1989-90, nr 2, s. 51-67.
 • Etyka poza prawdą i fałszem, Ład 1989, nr 6.
 • Hutcheson Francis, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, 1993.
 • Znak sprzeciwu, w: Czytając Przekroczyć próg nadziei, red. T. Styczeń, Z.J. Zdybicka, Lublin 1995.
 • Prawo do życia a niedoskonałość prawa stanowionego, w: Prawa człowieka - idea czy rzeczywistość. V Tydzień Społeczny, Warszawa 1998, s. 99-116.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka a wychowanie przez prawo, w: Człowiek w kulturze 1998, t. 11, s. 151-160.
 • Spuścizna komunistycznej rewolucji seksualnej, Ethos 1998, nr 43, s. 252-266.
 • Miłość jest zadana, w: Człowiek-osoba-płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 1998, s. 189-196.
 • Wiek walki z rodziną: ku wiekowi rodziny, Studia nad Rodziną 1999, R. 3, nr 1 (4), s. 63-76.
 • Świat bez ojców? Studia nad Rodziną 1999, R. 3, nr 2 (5), s. 87-92.
 • The Year of the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights - a Year of Hope or a Year of Concern? w: Medicine and Law: For or Against Life? red. Bp. E. Sgreccia, T. Styczeń, Libreria Editrice Vaticana 1999, s. 10.
 • Rok jubileuszu 50-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - rokiem nadziei czy troski? w: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? red. bp E. Sgreccia, ks. T. Styczeń, Lublin 1999, s. 253-262.
 • The Holy Father's recommendations for the Institute, w: The Family at the Turn of the Century, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000, s. 318-343.
 • Globalne zmaganie o życie a Polska, w: Materiały z sympozjum naukowego pt. Głoście Ewangelię Życia, Toruń 2000, s. 27-45.
 • Wiek walki z rodziną: ku wiekowi rodziny, w: Człowiek w kulturze, Lublin 2000.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin 2000 [2], Aborcja, Apatia.
 • Encyklopedia Białych Plam, t. 2, Radom 2000 [1], Bioetyczna konwencja.
 • Walka o życie a filozofia, Studia nad Rodziną 2000, R. 4, nr 2(7), s. 119-122.
 • Święty Stanisław - męczennik za rodzinę, Nasz Dziennik 9 maja 2000, s. 12.
 • Obrońcy życia?, Studia nad Rodziną 2000, R. 4, nr 2(7), s. 179-182.
 • Encyklopedia Białych Plam, t. 5, Radom 2001 [1], Eutanazja. >
 • Świadectwo nawrócenia, Słowo powszechne 14-16.02.1991.
 • WHO a pigułka aborcyjna RU486, Słowo powszechne 14-16.02.1991.
 • Aborcyjny i antykoncepcyjny imperializm, Słowo powszechne 14-16.02.1991.
 • Dziesięciolecie HLI, Słowo powszechne 14-16.02.1991.
 • Poniżenie ciała, Kurier lubelski maj 1991.
 • Konsekwencje prawnego zakazu zabijania nie narodzonych dzieci, Niedziela, nr 50, s. 1 i 8.
 • Ludzka tkanka, Słowo Powszechne 16-18.10.1992, nr 26.
 • Katolicy-historia-aborcja, Słowo powszechne 24.08.1992.
 • Współczesność a przeszłość, Słowo Powszechne, nr 25.09.1992.
 • Raz jeszcze o spirali, Kurier lubelski 30.07.1992, nr 148.
 • Katolicy?, Głos dla życia 1992, nr 25.
 • Nigeria w niebezpieczeństwie, Słowo Powszechne czerwiec 1992.
 • Kłamstwo stulecia, Słowo Powszechne 17-19.07.1992, nr 7.
 • Ze świata (Kłopoty Afryki, rasizm?, Pomoc dzieciom?, Katastrofa klimatyczna?) Słowo Powszechne 24-26.04.1992.
 • Jeszcze w sporze wokół Kodeksu Etyki Lekarskiej, Słowo Powszechne 27-29.03.1992.
 • Samostanowienie jedyną drogą wolności (wywiad), Odpowiedzialność 1992, nr 14(3), s. 14-15.
 • Aborcja problemem politycznym, Słowo Powszechne 2.04.1992.
 • Katolicy a aborcja, Słowo powszechne 10-12.01.1992.
 • Pełna ochrona życia, Słowo powszechne 1.02.1993, nr 7, s. 2.
 • Prawo do życia człowieka chorego, Niedziela 31.01.1993.
 • Prawo silnych, Niedziela 13.02.1993.
 • Wychowanie seksualne w szkole, Niedziela 27.06.1993, nr 26, s. IX i XII.
 • Wychowanie seksualne a ciąża nastolatek, Niedziela 11.07.1993, nr 28, s. 6.
 • Najważniejszy obowiązek, Słowo-dziennik katolicki 23-25.071993, nr 128, s. 9.
 • Homofobia? Słowo 17-19.09.1993, nr 168, s. 9.
 • Społeczeństwo sutenerem? Niedziela 14.08.1994, nr 33, s. 13.
 • Prawo życia i zasady demokracji, w: Polska Federacja Ruchów obrony Życia. Główne nurty działania, Poznań 1994.
 • Wiek walki z rodziną, Ku Nowej Polsce 1997, cz. I, nr 1, s. 8-9.
 • Wiek walki z rodziną, Ku Nowej Polsce 1997, cz. II, nr 2, s. 10-11.
 • Zadatek przyszłości, Nasz Dziennik 12-13.09.1998, s. 11.
 • Wychowanie czy wychów? Przyszłość Polskiej Edukacji, Lublin 1998, z. 5, s. 64-70.
 • Ojciec polityki, Nasz Dziennik 14-15 listopada 1998, s. 9.
 • Wychowanie poprzez prawo, Nasz Dziennik 12-13 listopada 1998, s. 14.
 • Zadatek przyszłości, Nasz Dziennik 13-13 września 1998, s. 11.
 • Kult Baala, Nasz Dziennik 7 października 1998.
 • Samopomoc? Nasz Dziennik 1999, nr 90.
 • Szacunek dla osoby, Nasz Dziennik 1999, nr 106.
 • Znaki zwycięstwa życia, Nasz Dziennik 19-30 maja 1999.
 • Unia Europejska a wychowanie młodzieży, Nasz Dziennik 2-3 czerwca 1999.
 • Szkolna lektura? Nasz Dziennik 1999, nr 242.
 • Cnota a poczucie słabości, Nasz Dziennik 16-17 X 1999.
 • Kobiety i biznesmeni, Nasz Dziennik 21-22 czerwca 2000, s. 18-19.
 • Rada Europy a niepodległość, Nasz Dziennik 30 listopada 2000, s. 12.
 • Narzędzie zniewolenia, Służba życiu 2000, R. 12, nr 6/7, s. 20.
 • Globalne państwo, Nasz Dziennik 2 października 2000, s. 12-13.
 • Unia Europejska a Rodzina, Nasz Dziennik 3-4 czerwca 2000, s. 12.
 • Orkiestra a cywilizacja śmierci, Nasz Dziennik 17 sierpnia 2000, s. 13.
 • Arystotelesa koncepcja jedności i nierozerwalności małżeńskiej przyjaźni, w: Codzienne pytania Antygony, red. ks. A. Szostek, ks. A. Wierzbicki, wyd. Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001, s. 380-397.
 • Galton Francis, w: Encyklopedia <Białych Plam>, T. VI, Radom 2001, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 254-257.
 • Cierpienie, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, t. 2, s. 186-191.
 • Filantropizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002. T. III.
 • Eutanazja, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002. T. III.
 • Podręcznik hodowli?, Nasz Dziennik 12 lipca 2000, s. 11.
 • Homoseksualny holokaust, Nasz Dziennik 23 stycznia 2007 r., Nr 19 (2732).
 • Małżeństwo na straży miłości, Ethos 1989, nr 5, s. 194-198.
 • Spór wokół Humanae vitae, Ethos 1993, nr 21/22. Edukacja seksualna? W: Filozofia i edukacja, Lublin 2005, s. 151-158.
 • Homoseksualizm a prawo, w: Człowiek a państwo. Red. P. Jaroszyński, Lublin 2006.
 • Resentyment, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, T. VIII, Lublin 2007.

 

 

 

 

Autor: Marek Czachorowski
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2009, godz. 19:27 - Andrzej Zykubek