• Ur. w 1956 r. w Stalowej Woli.
 • Studia teologiczne i filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone magisterium z filozofii teoretycznej w 1984 roku pod kierunkiem ks. prof. T. Stycznia pt. Odpowiedzialność a człowiek według Romana Ingardena.
 • Doktorat z filozofii w 1997: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium antykoncepcji (promotor: Ks. prof. dr hab. T. Styczeń).
 • Od 1988 roku pracownik naukowo-dydaktyczny KUL; aktualnie adiunkt w Katedrze Etyki.
 • Od 1999 roku adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW.
 • Żonaty, troje dzieci.

 

 • Członek-korespondent Pontificia Academia Pro Vita (od 1996).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; TN KUL

 

Główne obszary badań
 • etyka seksualna (zwłaszcza zagadnienia antykoncepcji, rozwodów, homoseksualizmu, pedagogika seksualna; feminizm),
 • etyka życia (aborcja, eutanazja, kara śmierci),
 • antropologia i etyka Karola Wojtyły;
 • moralne aspekty prawa stanowionego.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2009, godz. 19:32 - Andrzej Zykubek