ARTYKUŁY // ARTICLES


   

Jerzy GOŚCINIAK, Michał MOCEK (2008). Narcyzm i patologia narcystyczna w ujęciu psychologii self Heinza Kohuta // Narcissim and narcissistic pathology in Heinz Kohut’s self psychology Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 7-26.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


 

Olga SAKSON-OBADA (2008). Rozwój Ja cielesnego w kontekście wczesnej relacji z opiekunem // Development of the body Ego in the context of the early relationship with a caregiver Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 27-44.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


 

Stanisława TUCHOLSKA (2008). Zjawisko hazardu patologicznego i jego uwarunkowania // Pathological gambling and its determinants Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 45-68.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


  

Małgorzata STYŚKO (2008). Wpływ charakterystyk sprawcy i ofiary na przypisywanie sprawcy moralnej odpowiedzialności // The impact of the perpetrator’s and the victim’s characteristics on moral responsibility attributions Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 69-86.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


  

Sylwiusz RETOWSKI, Maria KAŹMIERCZAK (2008). Osobowościowe predyktory zachowań etosowych w organizacji // Personality predictors of organizational citizenship behaviors Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 87-104.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


  

Andrzej FALKOWSKI, Alicja GROCHOWSKA (2008). Wpływ emocji na ocenę i pamięć reklamy: badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci // The effect of emotions on evaluation and memory of print advertisement: An empirical study in the backward framing paradigm Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 107-133.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


  

Weronika ŻYBURA (2008). Zachowania komunikacyjne polityków - kobiet i mężczyzn // Communication behaviours of female and male politicians Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 137-158.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


  

Sławomir ŚLASKI (2008). Osobowościowe i społeczne problemy uczestników więziennej terapii uzależnienia od alkoholu − „Atlantis” // Personality and social problems of the participants   of the penitentiary therapy of alcohol addiction − “Atlantis” Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 159-174.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


  

Marcin WNUK (2008). Porównanie egzystencjalnych oraz religijno-duchowych aspektów funkcjonowania studentów i osób uzależnionych od alkoholu // Comparison of existential and religious-spiritual aspects of students' and alcohol addicts' functioning Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 175-189.

Streszczenia  Summary   pdf  PL 


  

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Justyna ISKRA, Waldemar KLINKOSZ (2008). Sprawozdanie z konferencji „Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje", Wrocław, 22-23 kwietnia 2008 roku Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 2, 191-195.

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2013, godz. 15:45 - Karol Juros