Informacja o realizacji projektu

„Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące" (promotorski) (N 106 033 31/2895). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Piotr Francuz. Główny wykonawca - mgr Olga Grabowska. Termin realizacji: 25 X 2006 - 24 X 2008 r.

W ramach projektu badawczego [...] zostały zrealizowane następujące zadania, przewidziane w harmonogramie projektu. W dniach 18-19 listopada 2006 r. Olga Grabowska wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja osób z uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów", zorganizowanej przez Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Podyplomowe Studium Surdopedagogiki, działające w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki KUL. Autorka projektu wygłosiła referat pt. Zastosowanie metody fonogestów w nauczaniu języków obcych, który poruszał m.in. problem aktywizowania procesu percepcji dźwięków mowy oraz uwarunkowań prawidłowego przebiegu tego procesu. Referat oczekuje na publikację zawierającą zbiór prac pokonferencyjnych pt. Nie głos, ale słowo... Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących.

W celu opracowania komputerowego programu nauczania języka fińskiego autorka nawiązała współpracę z lektorami języka fińskiego, którzy uczestniczyli w nagraniach audio-video, oraz z informatykiem, przygotowującym techniczną stronę programu. Nagranie scenek i dialogów było możliwe dzięki wyjazdowi autorki projektu do Helsinek w maju 2007 r. Autorka nawiązała również współpracę ze szkołami, w których przeprowadzono rekrutację i selekcję uczestników badań oraz w których prowadzone są badania właściwe przewidziane w projekcie. Z uwagi na skomplikowany proces badań, wymagających merytorycznych konsultacji treści programu komputerowego przez Finów oraz ograniczonej możliwości wykorzystania sprzętu komputerowego danej szkoły termin zakończenia prac badawczych uległ wydłużeniu. Przesunięcie czasu wykonania zadań nie powinno jednak uniemożliwić terminowego zakończenia prac, w których zawiera się projekt.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 11:48 - Stanisław Sarek