Życiorys naukowy
 • Od 30 grudnia 2015 – zatrudnienie na etacie profesora nadzwyczajnego

 • 30 grudnia 2015 – uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

 • Od 12 maja 2014 – zatrudnienie w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych

 • 1.VII. 2013 – 29.XII.2015 – zatrudnienie na etacie adiunkta

 • 1.X.2002 – 11.V.2014 – zatrudnienie w Katedrze Filozofii Biologii

 • 1.VII.2000 – 30.VI.2013 – zatrudnienie na etacie profesora nadzwyczajnego

 • 1.II.1998-30.VI.2000 Zatrudniony na etacie adiunkta.
 • 1.X.1996-31.I.1998 Zatrudniony na etacie starszego wykładowcy. Rozprawa habilitacyjna nt. "Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia: Bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy" (kolokwium habilitacyjne 23.VI.1997 na Wydziale Filozofii KUL, zatwierdzenie przez CK – 24.XI.1997 r., pismo nr BCK-I-H-918/97). Recenzenci rozprawy i dorobku: ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. inż. Iwo Pollo i prof. dr hab. Janusz Sławiński. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii przyrody, dyplom nr 49.
 • 1.X.1987-30.IX.1996 Zatrudniony na etacie adiunkta. W r. akad. 1988/89 - pięciomiesięczny staż naukowy w: Department of Biology, Catholic University of America, Washington, DC, USA.
 • 1.X.1985-30.IX.1987 Zatrudniony na etacie starszego asystenta.
 • 1.X.1981-30.IX.1985 Zatrudniony w Katedrze Biologii Teoretycznej na etacie asystenta KUL. Rozprawa doktorska nt. „Rola układów porfirynowych w ewolucji życia” pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Sedlaka (publ. obrona – 16.II.1984), recenzenci: ks. prof. dr hab. Szczepan Ślaga - ATK, doc. dr hab. Stanisław Scheller - Śl. AM). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych; dyplom nr 263.
 • 1.X.1981-30.IX.2002 Zatrudniony w KUL, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Katedrze Biologii Teoretycznej.
 • 1979-1981 Doktorant-stypendysta KUL.
 • 1975-1979 Studia w KUL, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Specjalizacja: filozofia przyrody (nr albumu 25222). Absolutorium – 18.V.1979.
 • 1.X.1972-30.IX.1975 Zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego (r. akad. 1972-74) i starszego asystenta - (1974/75), początkowo w Zespole Chemii Technicznej Wydziału Mechanicznego, a później w Zakładzie Inżynierii Środowiska Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.
 • 1967-1972 Studia w UMCS, Wydział Mat.-Fiz.Chem., kierunek chemia (nr albumu 19686). Praca magisterska nt. „Termograwimetryczne badania sorpcji i desorpcji dwutlenku siarki na modelowanych kontaktach wanadowych” wykonana pod kierunkiem doc. dr. hab. Janusza Barcickiego w Zakładzie Technologii Chemicznej Instytutu Chemii; Tytuł: magister chemii (1972) – numer dyplomu 2470.
 • 1962-1967 Technikum Chemiczne Nr 1 w Lublinie: Praca przedegzaminacyjna nt. „Szkodliwe działanie substancji chemicznych na organizm ludzki, występujących na Zakładzie Mocznika”, napisana pod kierunkiem mgr. inż. Tadeusza Marszałka i mgr. inż. Czesława Kieliszka. Świadectwo dojrzałości technikum – nr 102/2407. Tytuł: technik chemik w zakresie specjalności: technologia przemysłu chemicznego (1967).
 • 1955-1962 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Lublinie.
 • 11 XII 1948 r. Urodzony w Kraśniku, rodzice: Józef i Wacława z d. Wiśniecka.

 • Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci (Anna - ur. 17.I.1982; Paweł - ur. 27.VI.1983)

 

wnuk_400

dane wprowadził: Andrzej Zykubek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016, godz. 13:35 - Andrzej Zykubek